U utorak, 17. septembra 2019. godine u 20:21 časova, otvorena je izložba Percepcija savremenosti – Univerzalno more u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Izložba je deo Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi 2019. Na izložbi su predstavljeni radovi umetnika iz deset zemalja dunavskog regiona. Kustoskinje izložbe su dr Sanja Kojić Mladenov, istoričarka umetnosti i Nikol Lezer, nezavisna kuratorka i manadžerka u kulturi.

Izložbu Percepcija savremenosti – Univerzalno more čine radovi virtuelne stvarnosti (VR), interaktivni radovi, video radovi, 3D animacije, instalacije, kao i prostorne (javne) instalacije. Izložba se oslanja na ideju Univerzalnog mora, interdisciplinarnog umetničkog i inovativnog projekta koji se bori protiv zagađenja vode, koji istražuje modele saradnje unutar različitih društvenih grupa. Takođe, postavlja se pitanje stepena povezanosti s prirodnim okruženjem u današnjem vremenu i potrage za utopijskim stanjem duha kroz tu vezu. Čini se da je savremeni pokret za održivost fokusiran na prihvatanje modela saradnje između nauke, tehnologije i biznisa. Cilj Univerzalnog mora je inkluzija umetničkog istraživanja i prakse pošto bi stvaraoci trebalo da budu deo inovativnih procesa i mogu da doprinesu proizvodnji znanja. Umetnost se bavi propitivanjem i preispitivanjem postojećih struktura i sistema. Umetnici svojim interdisciplinarnim, liberalnim, kreativnim i diskretnim razmišljanjem mogu da pokrenu diskusije i stvore neverbalne, kao i emocionalno intrigantne metafore za razumevanje izazova našeg savremenog doba. Iznoseći zabrinutosti zbog nepoštovanja prirode, poput uticaja zagađivača i otpada u morskom okruženju podunavskog regiona, izložba prikazuje umetnike kao osetljive mislioce i katalizatore za promenu percepcije razmišljajući o komunikaciji, vizualizaciji, delovanju i učešću. Pozvani umetnici stvaraju ideje i vizije, čineći nove aspekte vidljivim koristeći različite oblike umetničkog istraživanja kako bi razumeli problem zanemarivanja potrebe za delovanjem, kao i da bi uspostavili pojedinačne forme i metode za stvaranje novih prostora mogućnosti za saradnju u rešavanju problema. Posetioci će biti u prilici da se upoznaju sa radovima umetnika i umetnica: Albena Baeva (Bugarska), Lana Čmajčanin (BIH), Roman Kroke (Nemačka), Jovana Popić (Hrvatska, Srbija, Nemačka), Sanja Latinović (Srbija), Krista Somerer i Loren Minjono (Austrija, Francuska), Robertina Šebjanič, Aleš Hieng –Zergon i Ida Hiršenfelder, (Sovenija), Julija Veg i Erika Kaproncai (Mađarska), Miloš Trakilović (Jugoslavija, Nemačka), Mariam Zakarian (Danska).

Pred otvaranje izložbe Percepcija savremenosti – Univerzalno more, organizovan je i panel sa istim nazivom, u kome su učestvovali: Lorand Vig, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu žvotne sredine; Nevenka Nikolić, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine”; Kaurin Jugoslav, Greentech d.o.o; Igor Jezdimirović, Inženjeri Zaštite Životne Sredine; Danijela Stojković, NVO Svet i Dunav, Danube Civil Society Forum; Sunčica Pasuljević Kandić, Katedra za nove likovne medije, Akademija umetnosti Novi Sad; Ede Sinkovics, umetnik (Mađarska-Srbija); Albena Baeva, umetnica (Bugarska); Mariam Zakarian, umetnica (Danska); Sanja Latinović, umetnica (Srbija); Roman Kroke, umetnik (Nemačka).

Stručna vođenja kroz izložbu:
– utorak, 17.09.2019. u 20:45 časova – Nikol Lezer, nezavisna kuratorka i menadžerka u kulturi
– utorak, 24.09.2019. u 18:00 časova – dr Sanja Kojić Mladenov, istoričarka umetosti