Marina Abramović: rani radovi – beogradski period

Marina Abramović: rani radovi – beogradski period

Nov 7, 2012

„…Princip da se u svemu što svaki čovek u svom životu, a umetnik/umetnica u sopstvenoj umetnosti, neodložno i neminovno uvek „mora ići do kraja” osnovna je nit vodilja i konačna poruka Marininih performansa beogradskog perioda, a sledom ovog početnog stadijuma...