Od 16. juna do 01. avgusta 2022. godine u Galeriji na štrafti će mlada umetnica Emilija Radojčić novosadskoj publici predstaviti svoj projekat INSIDE FROM THE OUTSIDE I-II-III-IV. Kroz skoro ritualnu posvećenost procesu stvaranja, u skorijem periodu, Emilija istražuje osećaje, vibracije, prirodne pojave i fenomene  kroz koje se ljudski um i telo reflektuje, sa ciljem nalaženja mogućih i najčešće apstraktnih solucija za sopstveno, kao i kolektivno stanje čovečanstva.


U proteklih 15 godina razvijala sam svoju umetničku praksu uglavnom kroz crtež, sliku i 2d grafičke prikaze. Moja najskorija dela i serije radova se okreću prostoru, a iz crteža su prerastaju u prostorne instalacije, objekte i skulpture. Najnoviji radovi prerastaju svoju prethodnu dvodimenzionalnost i postaju taktilni objekti, kroz koje razrađujem apstraktne sadržaje, oblike i boje. Počela sam da tkam još 2014. godine iz želje za eksperimentom, kao i potrebom da moj rad postane taktilan, opipljiv. Prve tkane radove izlažem na svojoj samostalnoj izložbi 2015. godine. Linija se transformisala u nit i moja meditativna stvaralačka praksa je nastavila da se razvija u tom smeru.  (Emilija Radojčić)

Emilija Radojčić trenutno u svom radu koristi jednu tradicionalno žensku tehniku, u pitanju je praksa tkanja, jedan od najstarijih oblika ljudske tehnologije. Ovaj odabir materijala i tehnike prati njenu kreativnu intuiciju u jednom procesu istraživanja vizuelnih medija, materijala i elemenata. Ona konstantno traga za novim rešenjima u domenu crteža, slike i skulpture gde sa lakoćom prepliće i kombinuje osobenosti različitih medija. Raznobojne i razigrane forme u pojedinim radovima ilustruju kretanje unutrašnjih svetova umetnice koja je u potrazi za ravnotežom. Zato u svom radu često koristi suprotnosti toplo-hladno, crno-belo, tvrdo-meko, da bi kroz ekstreme disharmonije pokušala da pronađe neko središte. Takođe kombinuje vizuelne sa drugim medijima i te medijske relacije uspostavlja delimično instinktivno a delimično utemeljeno na ličnom ali i iskustvu drugih umetnika. (Slavica Žarković)

Emilija Radojičić je vizuelna umetnica iz Srbije, koja trenutno živi i stvara u Beogradu. Osnovne umetničke studije je završila na Fakultetu Primenjenih Umetnosti u Beogradu 2015. godine, a prošle godine završava master studije Teorije umetnosti i medija na Univerzitetu Umetnosti. Njeni skoriji radovi se kreću između umetnosti i dizajna, dok se bavi istraživanjem trodimenzionalnih i taktilnih aspekata crteža, tekstila i skulpture kroz različite materijale i medije. Emilija je inicijalno svoju praksu započela crtežom i slikom, dalje istražujući svoje unutarnje svetove i apstrakciju, danas uglavnom interpretirane kroz taktilna, trodimenzionalna dela. Do sada je realizovala samostalne i grupne izložbe, audio/vizuelne performanse, kolaboracije i publikacije sa različitim umetnicima, kustosima, institucijama, galerijama i brendovima.

Godišnji program Bel Art galerije je podržan od strane Grada Novog Sada.