Na 70. rođendan Džona Lenona, više od 2.000 poruka sa željama prikupljenih u okviru umetničke akcije Joko Ono, Wish Tree, realizovane tokom 2010. godine u Novom Sadu, Vršcu i Beogradu, poslato je na svoje odrediše. Imaginepeace Tower svetlosna instalacija Joko Ono, na Islandu.