COOPERATION EXTENDED –  4. ART LINKS 2017.

AUSTRIJA / SRBIJA

 Sreda, 6 septembar u 19h
Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Vase Stajića 1, Novi Sad

HOLLABRUNN ON THE ROAD!

 

Udruženje GrenzArt iz Holabruna (Hollabrunn) u Austriji postoji od 2005. godine. U svojim redovima ima brojne profesionalne umetnike iz oblasti slikarstva, grafike, skulpture, proširenih medija i dizajna. Grad Holabrun nalazi blizu granice sa Mađarskom, ali udruženje holabrunskih umetnika u svom nazivu ne sadrži reč „granica“ samo zbog geografskog položaja svog grada, već i zbog stalnog nastojanja da putem svojih aktivnosti, prevaziđu granice i da konstantno proširuju svoje horizonte povezujući se sa umetnicima iz drugih zemalja. Tako su za proteklih dvanaest godina, kroz razmene izložbi, ostvarili saradnju sa umetnicima iz Češke, Slovačke, Mađarske, Holandije, Bugarske, Letonije, Bosne, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Poljske, Nemačke i Italije.

 

 

GrenzArt je takođe i domaćin i gost razmena sa umetnicima, udruženjima i institucijama iz drugih gradova u okviru svoje zemlje, među kojima su i udruženja umetnika iz Badena i Medlinga, sa kojima su tokom 2014. godine, uz podršku Dunavskih dijaloga iz Novog Sada, umetnici iz Srbije ostvarili uspešnu razmenu. Na njihovu preporuku udruženju umetnika u Holabrunu, saradnja između austrijskih i srpskih umetnika se nastavlja novom razmenom u Galeriji Rajka Mamuzića, a u nju se ovaj put pored Dunavskih dijaloga, uključuje i Kulturni centar Novog Sada.

U okviru udruženog projekta „Cooperation extended – Art links“, dvanaest umetnika iz Srbije gostovaće u Holabrunu tokom 2018. godine, a pre toga u Novom Sadu kroz izložbu „Hollabrunn on the road!“, predstavlja se dvanaest umetnika iz Austrije: SONIA GANSTERER, ROBERT PETSCHINK, JADRANKA PROTIĆ, ILSE SANDMAIR, GUDRUN SEITL, FRANZ SEITL, MARIE ANNA STRESSLER, RUDOLF STRESSLER, CHRISTINE MARINGER, NORBERT MARINGER, NORBERT MAIERHOFER i STEFANIA ZORZI.

 

Izložba traje do 16.09.2017.

Radno vreme galerije: sreda – nedelja (9-17h).