Danica Basta, Đorđe Beara, Milan Blanuša, Vladimir Bogdanović, LJubomir Vučinić, Žarko Vučković, Zoran Grmaš, Pal Dečov, Cvetan Dimovski, Živko Đak, Radovan Jandrić, Dragan Jankov, Radovan Jokić, Branimir Karanović, Jozef Klaćik, Slobodan Knežević Abi, Milica Kojčić, Cvetko Lainović, Lazar Marković, Mihajlo Petković, Pavel Pop, Dušan Todorović, Dobrivoj Rajić, Milan Stanojev, Halil Tikveša, Aleksandar Cvetković, Joškin Šiljan

Aleksandar Cvetković

 

Galerija Bel Art se izložbom  MLS: Osamdesete i devedesete  pridružuje  programu povodom  50 godina od prvih izložbi organizovanih u Malom likovnom  salonu Kulturnog centra Novog Sada .

Šezdesetih godina dvadesetog veka u Novom Sadu, u atmosferi u kojoj Tribina mladih uveliko organizuje svoje konceptualne programe, a eksperiment i bunt u umetnosti prate u korak svetska zbivanja, van etabliranih muzejskih prostora namenjenih velikim retrospektivnim izložbama, u gradu polako počinju da se otvaraju novi izložbeni prostori, male galerije, likovni saloni za izložbe kamernog, salonskog tipa, koji između ostalog imaju i komercijalnu namenu. Mali likovni salon započeo je sa izlagačkom delatnošću 1968. godine. U galeriji ubrzo počinju da izlažu najpoznatija imena jugoslovenske likovne umetnosti: Milan Konjović, Marko Čelebonović, Ivan Tabaković, Mića Popović, Janez Bernik (Ljubljana), Mersad Berber (Sarajevo), Edo Murtić (Zagreb), Vojo Stanić (Herceg Novi), Hilmija Ćatović (Priština) i brojni drugi.

Milan Blanuša

Izložba povodom 50 godina od prvih izložbi organizovanih u ovoj galeriji, biće priređena u tri segmenta (MLS: Prve godine, MLS: Osamdesete i devedesete, MLS: Posle prekretnice vekova),  i to u sve tri galerije koje trenutno postoje na ovom delu bulevara Mihajla Pupina, na nekadašnjem Bulevaru Maršala Tita, na delu ulice u kojem se u ono vreme odvijao korzo: u Malom likovnom salonu, u galeriji SULUV(obe na broju 9) i u galeriji Bel Art (na broju 17).

Izložba se otvara u ponedeljak, 17. decembra u 20 časova, a trajaće do 22. decembra 2018. godine.