U Galeriji Fondacije Triade u Temišvaru, u organizacii galerije Bel art sinoć, 18. septembra, otvorena je izložba Quo vadis homini?, na kojoj izlaže šest srpskih umetnika. Autor izložbe Sava Stepanov, likovni kritičar iz Novog Sada, koji se opredelio za dela šestoro umetnika: Radoš Antonijević, Goran Despotovski, Nemanja Nikolić, Radovan Jokić, Nataša Teofilović i Dragan Vojvodić.  Izložba se realizuje u okviru projekta saradnje dve značajne regionalne platforme Bijenala savremene u umetnosti Art encounters  i Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi uz  podršku Fondacija Novi Sad 2021 i Temišvar 2021.

,,Naslov Quo vadis homini? naglašava zabrinutost ovih umetnika za sudbinu čoveku našeg doba u zagrljaju besnog kapitalizma i uznapredovale tehnologije i globalne medijalizacije. Odabrani srpski umetnici svojim delima reaguju na stanje sveta i rigidnu upotrebu čoveka tokom početnih decenija XXI veka. Umetnici preduzimaju vlastita sagledavanja personalne ugroženosti kao osnovne karakteristike našeg doba (Dragan Vojvodić, Goran Despotovski); iskazuju razumevanje za očuvanje integriteta alijenacijski usamljene ličnosti u urbanom okruženju (Radovan Jokić); prepoznaju manifestacije tranzicione sadašnjosti bazirane na citiranju i transponovanju ostvarenja iz istorije (filmske) umetnosti (Nemanja Nikolić); uočavaju i akcentuju tragike čoveka kao potrošnog resursa u ambijentu visoko razvijenog liberalnog kapitalizma (Radoš Antonijević), te preduzimaju predviđanja budućnosti u kojoj će se ljudske sudbine opetovati i u “životima” kompjuterskih homoida (Nataša Teofilović).  Pri tome, povodom ove postavke, nije ni malo nevažno zapaziti da u svim pojedinačnim radovima insistirano na poštovanju kultivisanog etsteskog sistema i etičkih načela. Jer, umetnost, i u trenucima  relativizacije vlastite delotvornosti i značenja, još uvek predstavlja neku vrstu čovekovog pribežišta i “sigurne kuće” za očuvanje univerzalnog dijalektičkog smisla…” (Sava Stepanov, likovni kritičar)