U petak, 5. juna 2015. godine u galeriji Bel Art otvorena je izložba Ljubomira Vučinića Barok 2015, kojom je obeleženo dvadeset godina delovanja galerije. Tom prilikom predstavljen je  programski koncept za naredne 3 godine.

Izložba Ljubomira Vučinića 

Izložba Barok 2015 je realizovana u saradnji sa beogradskom organizacijom Proartorg u dva dela. Prvi deo izložbe novih slika Ljubomira Vučinića predstavljen je beogradskoj publici u Magacinu u Kraljevića Marka u periodu 18. maja do 3. juna, dok je drugi deo upravo izložen u galeriji Bel Art.

Saradnja Bel Arta sa Ljubomirom Vučenićem osobenim umetnikom, čovekom bogatog umetničkog, ali i pedagoškog i galerijskog iskustva, u poslednje tri godine vrlo je intenzivna. Vučinić je 2013. godine izlagao na novosadskim Dunavskim dijalozima u segmentu austrijsko srpski art dijalozi sa umetnikom Jozefom Linšigerom; zatim je 2014. godine izlagao u Ženevi, u saradnji sa Fondacijom Mali princ, u okviru projekta Srbija 2014 Ka boljem svetu, zajedno sa Aleksandrom Bunćićem, Bosiljkom Zirojević Lečić i Jelenom Bulajić, predstavljajući profesore i studente novosadske Akademije umetnosti; a krajem 2014. i početkom 2015. godine radove Ljubomira Vučinića galerija Bel Art izlagala je na autorskoj izložbi Slutnja, krv, nada u bečkom Kunstlerhausu.

U narednih 10 dana publika će biti u prilici da oseti kako slike deluju na posmatrača o kojima je Sava Stepanov povodom ove izložbe rekao sledeće: „Radi se o slikama u kojima umetnik percipira i načinom ekspresivne apstrakcije emituje napetost današnjeg sveta; o slikama koja su sazdane od alijenacijskih, dramatičnih i traumatičnih sugestivnosti, ali i od spleta boje i poteza kojima je dosegnuta  barokno estetizirana slikovnost, koja poseduje autentične pikturalne vrednosti koje pothranjuju uverenje o našoj duhovnoj supremaciji pred svim ovovremenskim tenzijama. U svemu tome Ljubomir Vučinić je veoma ubedljiv, slikarski sugestivan. U ovom ciklusu apstraktno-ekspresionističkih slika jasno je definisan jedan zasebni, sasvim  personalizovan iskaz; svaka slika je označena i definisana umetnikovom prirodom, njegovom energijom, specifičnom ekspresijom koja se lako prenosi na posmatrača.“

Bel Art od 1995 do 2015.

Prilikom otvaranja ove izložbe, galerija Bel Art obeležila je dvadeset godina svog postojanja. U prethodne dve decenije Galerija je svoj imidž gradila kao autentična novosadska galerija, ali je svoju delatnost obavljala i u drugim gradovima, u izložbenim prostorima u Beogradu i Vršcu, kao i na međunarodnoj sceni. Galerija je 1998. godine prvi put učestvovali na Art expo-u u Budimpešti i na Art Geneve. Izložbe Dušana Todorovića i Mladena Marinkova u Budimpešti i Branka Maravića u Rimu priređene su 2000. godine. Zatim su usledile izložbe u Parizu, Sankt Petersburgu, Njujorku, Ženevi, Ulmu, Dortmundu, Noriču, Beču, Tokiju, Torontu, Vašingtonu, Čikagu… Ukupno više od 150 izložbi u zemlji i inostranstvu od kojih izdvajamo izložbu Endi Vorhola relizovanu 2006. u saradnji sa CZVK Zlatno oko i Muzejom Endi Vorhola u Medzilaborcu, koja je beležila i po 2000 posetilaca dnevno. Tu je i izložba Joko, Lenon, Tito – jedna konceptualistička akcija realizovana sa Muzejom istorije Jugoslavije, a koja je za dve godine imala šest postavki u Srbiji, Italiji i Sloveniji.

Kao rezultat višegodišnje saradnje sa inostranstvom, 2014. godina je u potpunosti bila fokusirana na međunarodnu saradnju. Nakon izložbe Serbia 2014 Toward a Better World u Ženevi, u Novom Sadu priređena je manifestacija Dunavski dijalozi, koja je okupila 85 umetnika iz 14 zemalja dunavskog makroregiona. Usledila je izložba Slutnja, krv, nada – umetnost u Vojvodini i Srbiji od 1914 do 2014 u Kunstlerhausu u Beču, koja je predstavila 100 godina srpske umetnosti na izložbenom prostoru od 1500 m2 i učešćem preko 60 umetnika. Zahvaljujući autorskom konceptu likovnog kritičara Save Stepanova i trudu kompletnog tima galerije Bel Art ova zahtevna i kompleksna izložba dobila je u Beču najviše ocene. Nedavno nas je obradovala i vest da je plakat sa stilom iz video rada novosadskog umetnika Dragana Vojvodića Distorzija organizma  nagrađena od strane agencije Gewista u kategoriji Kultura. U selekciji za izbor prezentacije bili su svi kulturni događaji u Beču održani tokom 2014. godine.

Bel Art od 2015. godine

Prilikom otvaranja izložbe predstavljen je i programski koncept predviđen za naredne 3 godine, koji je kao logičan sled prethodnih aktivnosti i orjentacije, profilisan u nekoliko ciklusa:

  1. Ličnosti i tendencije u vojvođanskoj umetnosti (druga polovina XX veka i najzanimljivije pojave u aktuelnoj vojvođanskoj umetnosti)
  2. Dobitnici Nagrade Sava Šumanović
  3. Teze i postavke (autorske izložbe)
  4. Umetnik koji dolazi (predstavljanje mladog umetnika u koga Galerija veruje) Ka boljem svetu (izložbe naših umetnika u inostranstvu), te je najavljena izložba mlade umetnice Sandre Jovanović 25. juna. Izložba se organizuje u saradnji sa Akademijom umetnosti u okviru predstavljanja studenata završne godine Akademije
  5. Dunavski dijalozi (festival savremene umetnosti u koji Galerija želi da uloži vreme i energiju kako bi Novi Sad postao mesto prezentovanja aktuelnih trendova u savremenoj umetnosti regiona, platforma za razmenu i saradnju između umetnika, institucija i galerija)