Goran Despotovski (Vršac, 1972)

Diplomirao je na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu 1995. godine. Diplomirao (1999) je i magistrirao (2003) slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je i doktorirao 2018. godine.
Do sada je izlagao na više od pedeset samostalnih i velikom broju kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Rusija, Italija, Hrvatska, BiH, Austrija, Mađarska, SAD, Nemačka, Makedonija, Tajvan, Slovačka, Rumunija). Polje umetničkog interesovanja: slikarstvo, instalacija.

Autor je projekata Razlike, Slika i Knjiga, Akademije umetnosti u Novom Sadu. Profesor je na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu na katedri za slikarstvo. Član ULUS-a postao je 1999. godine, a iste godine posto je član i ULUV-a i Kluba likovnih umetnika ,,Paja Jovanović”, Vršac. Od 2017. godine predsednik je Udruženja likovnih umetnika Vojvodine.

Više puta je nagrađivan: Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u školskoj 1998/99. godini; Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignute rezultate u umetničkim aktivnostima (1999); Godišnja nagrada za slikarstvo Akademije umetnosti u Novom Sadu (1999); Pohvala SKC, IV Bijenala mladih, Vršac (2000); Nagrada YU paleta mladih, Centar za kulturu, Vrbas (2001); Nagrada SKC na V Bijenalu mladih, Centra za savremenu kulturu Konkordija, Vršac (2002); Nagrada za eksprimentalni akvarel VII bijenala akvarela, Savremena galerija Zrenjanin (2007); Prva nagrada Novembarskog salona, Udruženja likovnih i primenjenih umetnika, Kraljevo (2012); Nagrada/Medalja XVII Prolećnog anala, Dom kulture Čačak (2013); Nagrada Likovna Jesen, Kulturni centar ,,Laza Kostić”, Sombor (2014).

Njegova dela deo su velikih kolekcija: Muzej savremene umetnosti Vojvodine; Zbirka Univerziteta u Novom Sadu; Zbirka Kulturnog Centra Vršac; Zbirka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu…

Živi i radi u Novom Sadu.

Skills

Posted on

March 13, 2018