Vucinic portret

Ljubomir Vučinić

(Čurug, 1956)

Diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (1982) a magistrirao grafiku na istoj akademiji (2002). Radio kao urednik likovnog programa i časopisa Polja Kulturnog centra Novog Sada. Profesor je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (od 2005).

Polja interesovanja: slikarstvo, grafika, video, instalacije, delovanje in situ. Živi u Novom Sadu.

https://ljubomirvucinic.wordpress.com/

 

(Čurug, 1956) graduated from the Academy of Arts in Novi Sad (1982) and obtained his master graphics at the Academy (2002). He was the editor of visual art program in Cultural Centre of Novi Sad and art magazine Polja. He is assistant professor at the Academy of Arts in Novi Sad (2005). Fields of interest: painting, graphics, video, installation, work in situ. He lives in Novi Sad. https://ljubomirvucinic.wordpress.com/