Sava Stepanov

2005, Grad Novi Sad – Uprava za Kulturu,

Galerija Bel Art, CZVK Zlatno oko

21x15cm, str. 117