Goran Despotovski

Goran Despotovski

  Goran Despotovski je rođen 1972. godine u Vršcu. Diplomirao (1999) je i magistrirao (2003) slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je i doktorirao 2018. godine. Do sada je izlagao na više od pedeset samostalnih i velikom broju kolektivnih izložbi u...
Bosiljka Zirojević Lečić

Bosiljka Zirojević Lečić

(Novi Sad, 1971) Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (1994) na odseku Slikarstvo. Postdiplomske studije završila na istoj akademiji (2000). Član je umetničke grupe „Multiflex“. Radi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao profesor na predmetu...
Jelena Bulajić

Jelena Bulajić

(Vrbas, 1990) Diplomirala na odseku slikarstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2012). Postdiplomske studije nastavila na City and Guilds of London Art School u Velikoj Britaniji (2013). Koristila stipendiju World Learning Scholar at Minnesota State University u...
diSTRUKTURA

diSTRUKTURA

Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969) su diplomirali i magistrirali na Odseku za slikarstvo Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Od 2005. rade na zajedničkim projektima kao umetnički par pod nazivom diSTRUKTURA. Umetničke ideje...
Mrđan Bajić

Mrđan Bajić

(Beograd, 1957) Završio osnovne i postdiplomske studije na Vajarskom odseku FLU u Beogradu. Profesor je na Vajarskom odseku FLU u Beogradu od 1997. godine. Dobitnik nekoliko stipendija u Parizu (1990-1996): Cite Internationale des Arts; Usine ephemere; Pollock-Krasner...