U petak 25.03.2021. u galeriji Bel Art predstavljen je doktorski projekat umetnice Sibile Petenji: „Leti pelikane, leti, leti – kič i kemp i njihove manifestacije kao opšte prihvaćeni moderni uzori estetskih i moralnih vrednosti“

Doktorski umetnički rad je ambijentalna postavka – instalacija, koju sačinjavaju višeslojne umetničke strukture koje govore jezikom međusobnog likovnog dopunjavanja. Čine je redi-mejd objekti, ansamblaži i fotografije koji međusobno koegzistiraju formirajući kompaktni ambijent.

Ambijentalna instalacija se zasniva na kritici savremenog društva i okruženja u kom živim kroz elemente kiča, kempa (Camp) kao performansa i estetike popularne kulture. To su osnovne postavke istraživanja koje se u samoj svojoj suštini bave čovekom i njegovim kulturnim potrebama kroz ukazivanje na potrebu za preispitivanjem umetnićkih vrednosti i estetskih parametara današnjice.. U planu istraživanja su različite klasifikacije kiča kao pojavnosti i sveprisutnosti u okruženju, kao i relacije kič- predmet, kič-postupak, kič-situacija i kič-čovek. Ovim umetničkim radom nadovezala bih se na prethodni, koji je poetikom otpada (đubreta) opisivao društvo. Nastaviću ironično da reagujem na svet u kom živim, kritikujući kulturne potrebe društva zasnovanog na idealizovanju ratnih profitera, kriminalaca, prostitutki i njihovih sistema vrednosti, koji se nameću kao uzor internog produkta jednog siromašnog zatvorenog društva. (Sibila Petenji)

Sibila Petenji (Novi Sad, 1976.)

Diplomirala je 1999. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu odsek grafike u klasi prof. Milana Stanojeva, 2004. godine magistrirala na istom odseku sa ocenom 10. Trenutno je apslovent na Doktorskim studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i izrađuje doktorski umetnički rad. Član ULUV-a (Udruženje likovnih umetnika Vojvodine), udruženja umetnika “Car Konstantin” u Nišu i udruženja ”Likovni krug” u Novom Sadu. Priredila je dvadeset samostalnih izložbi i učestvovala na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada iz oblasti vizuelnih umetnosti. Bavi se grafikom, crtanjem, fotografijom, slikanjem, redi-mejd, instalacijom.

Godišnji program Bel Art galerije je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Grada Novog Sada.