REFLEKSIJE: Mirjana Blagojev, Ana Vrtačnik, Bosiljka Zirojević Lečić

REFLEKSIJE: Mirjana Blagojev, Ana Vrtačnik, Bosiljka Zirojević Lečić

Kustoskinja: Slavica Žarković

Trajanje: 24.04 – 14.05.2023.

Lokacija: Galerija ŠTAB, Bulevar Vudro Vilson 12, Beograd

Pojam refleksije kao odraz određenih pojava, prizora i razmišljanja zajednička je nit koja povezuje radove tri umetnice Mirjane Blagojev, Ane Vrtačnik i Bosiljke Zirojević Lečić. Radovi ove tri umetnice se fokusiraju na upotrebu različitih materijala, na umetnički proces i eksperiment, poigravajući se sa osećajem čvrstine, osetljivosti i kompozitnosti. Svi predstavljeni radovi na izložbi, iako različiti, dele sličan pristup umetnosti, istražuju odabrane materijale i preispituju tradiciju unutar slike i skulpture. Koristeći vunu koja je prirodni materijal Ana Vrtačnik na svojim radovima formira organske forme, koje svoje polazište imaju u prirodi ali ne predstavljaju konkretni pojavni svet. Ova transformacija prirode u umetničko delo prisutna je i u delu Bosiljke Zirojević Lečić koju postiže uz upotrebu tekstila i terakote stvarajući plošni, estetski organizovan geometrijski prostor koji se odavno odvojio i udaljio od konkretnih predela, kreirajući jedan nov, umetnički život unutar slike. Mirjana Blagojev kroz svoje radove dodaje još jedno značenje pojma refleksije koje je konkretizovano u fizičkom smislu a koje postiže kombinovanjem reflektujućih materijala kao što su staklo i prohrom sa terakotom stvarajući skulpture geometrijskih oblika. Jedan uzbudljiv i radoznao kreativan proces koji je prethodio svim ovim radovima omogućava umetnicama da preispituju prostor i našu realnost sa različitih staništa i uz upotrebu različitih materijala, ali i da odražavaju različite misli i osećanja, kao i društvene trendove i vrednosti koji se svi reflektuju u savremenoj umetnosti. (Slavica Žarković)

Ana Vrtačnik (1991), diplomirala i doktorirala slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Samostalne izložbe je realizovala u galeriji “Platoneum” ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu i u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Od 2010. godine aktivno je učesvovala na više od pedeset izložbi u zemlji i inostranstvu. Članica je udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Do sada je osvojila nekoliko nagrada iz oblasti umetnosti.

Bogato teksturirane površine, sa reminiscencijom na organske forme, stvorene su teškim i dugotrajnim energetskim procesom trljanja i gnječenja vunenih vlakana sve dok se ne spoje u jednu celinu. Svaki rad na kraju se transformiše u jedinstven umetnički komad, hibrid slike i skulpture. Ova izložba tako govori o novootkrivenoj slobodi kojom sam se kretala između različitih medija, o neočekivanim i simboličkim tekstilnim primenama, o taktilnosti, privlačnosti i averziji, ali i kreiranju umetnosti koja provocira svojom mekoćom i vitalnošću.

Ana Vrtačnik

Bosiljka Zirojević Lečić (1971), diplomirala i doktorirala slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Redovna je profesorka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, uža oblast Slikarstvo. Članica je udruženja ULUV-a i ULUS-a od 1995. godine. U okviru umetničke grupe Multiflex sarađuje sa drugim umetnicima u realizaciji multimedijalnih umetničkih projekata. Od 1992. godine izlagala je na preko 120 kolektivnih izložbi, u zemlji i inostranstvu  i 20 samostalnih izložbi. Dobitnica je više nagrada za umetnički rad. Bavi se istraživanjem odnosa slikarstva i drugih likovnih medija, njihovim paralelama i preklapanjima. 

Osnovna premisa mog slikarskog izražavanja, već duži vremenski period, odnosi se na potrebu za stalnim  eksperimentisanjem sa samim konstruktom slike – materijalom od koga je slika “sačinjena”. U već uspostavljenom sistemu geometrijskih, redukovanih formi koje čine moj slikarski izraz, površina slike – njena pikturalna vrednost, afirmiše se kao još jedno polje delovanja i mogućnosti za izražavanje. Pozicioniranje materijala/materije kao gradivnog elementa slike, pruža mogućnost rada i istraživanja u “proširenom polju slikarstva” gde određena svojstva upotrebljene materije, pružaju potencijal za razvijanje specifičnog umetničkog izraza.

Upotrebom nekonvencionalnih slikarskih podloga – aluminijum, pliš, PVC materijali, folije, vuneni štof…slika postaje deo procesa kojim je “prevodim” u sliku-objekat, pored već ustanovljenog plastičkog jezika/sistema organizacije površine. Ovakav skulpturalan tretman slike kao objekta, pruža mi čitav niz novih modaliteta u pozicioniranju njenog vizuelnog i prostornog dejstva. U isto vreme, odabrani materijal, uz minimalne intervencije, čini osnovu sistema geometrijskih slika – formi koje su svesno lišene boje (korišćeni materijali su najčešće ahromatski) i u takvom redukovanom poretku svih formalnih elemenata, uspostavlja se relacija između ritma kao stanja i ritmovanja kao procesa. (Bosiljka Zirojević Lečić)

Bosiljka Zirojević Lečić

Mirjana Blagojev, diplomirala i magistrirala vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu Završila master studije na Ecole Supèrieure des Arts Décoratifs u Strazburu, Francuska na smeru Objekat-staklo 2005. godine. Trenutno pohađa Doktorske umetničke studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Zaposlena na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na predmetu vajarstvo u zvanju docenta. Članica je ULUV-a i ESGAA (European Studio Glass Art Association). Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je više nagrada.

Predstavljene skulpture su deo istraživanja sprovedenog u okviru doktorskog umetničkog projekta i baziraju se na dva osnovna problema: odnos dela i njegovog okruženja i odnos unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora dela. Na izložbi su predstavljene skulpture u kojima se bavim istraživanjem fenomena refleksije, koristeći staklo i ogledalo kao osnovni materijal, a svetlo kao jedan od ključnih elemenata koji gradi delo.  U skulpturama u formi kocke istražujem problem perspektive u trodimenzionalnim objektima, a u keramičkim kuglama/ogledalima, preispitujem odnos dela i njegovog okruženja. Ovi radovi komuniciraju međusobno sistemom ogledala, a putem refleksije uključuju u sebe i okolni prostor, čime uvode i samog posmatrača u prostor izložbe.

Mirjana Blagojev

Tadija Janičić

Tadija Janičić

Love Story, oil on canvas, 170×155 cm, 2010

Tadija Janičić

Tadija Janičić

TADIJA JANIČIĆ (1980 Nikšić, Montenegro) He graduated at the Academy of Arts in Novi Sad in 2004. in the class of the professor Milan Blanuša. He is the author of several exhibition, but also took part in numerous group exhibitions.

The author doesn’t have the intention to criticize reality, but he is trying to pay attention to what really matters to the modern man.These works bring a lot of ironic connotations, but as the author claims, they are not socially engaged. Tadija’s works are populated by characters that are found in various, seemingly banal situations.

http://cargocollective.com/tadijajanicic

Andrea Ivanović Jakšić

Andrea Ivanović Jakšić

Memory, detail

Memory (detail), 2013, mixed media, 160×180 cm

Graduated from the Academy of Arts in Novi Sad, Department of Painting. She works with different media and varioius forms of visual expression. Andrea had many solo and group exhibitions in the country and abroad (Japan, Hungary, Switzerland). Her works can be found in private collections (Serbia, Greece, Italy, Japan, USA) and in corporate collection Philip Morris International – Niš Art Foundation.

Selected exhibitions: 2013 -2006 Annual Exhibition of Young artists, Philip Morris Niš Art Foundation (Niš, Belgrade, Novi Sad); 2011 Exhibition of objects and paintings Love Your Destiny, Nova galerija, Belgrade; 2010 Paintings exhibition Improving the skill of existance, Gallery Zlatno oko, Novi Sad; Exhibition of objects and paintings, Plain art festival, Erlin Gallery, Budapest (Hungary); 2009 Objects and drawings exhibition To be a Man, Arte Gallery, Belgrade; 2003 Project “ From the Republic Square“, Gallery Appel, Tokio (Japan); Project From the Republic Square, La Galerie de Artelibre, Gallery cafe Sarajevo, Osaka (Japan);

Awards: 2011 The first award of Philip Moris Niš Art Foundation; 2009 Stimulative award of Philip Moris Niš Art Foundation; 2006 The third award of Philip Moris Niš Art Foundation; 2004 Award for drawing Academy of Arts in Novi Sad.

 

diSTRUKTURA

diSTRUKTURA

WestEuropean Landscape, oil on canvas, 200x200 cm, 2006-2007

West European Landscape, oil on canvas, 200×200 cm, 2006-2007 

Milica Milicević (1979) and Milan Bosnić (1969) both obtained an MA at the Department of Painting, Academy of Fine Arts, Belgrade. They have been working on joint projects under the name diSTRUKTURA since 2005. Their ideas are expressed in different media but mostly photography, painting, drawing and video. diSTRUKTURA works are now part of many public and private collections.

diSTRUKTURA took part in over 15 individual and more that 30 group exhibitions in Serbia, Slovenia, Macedonia, Romania, France, Italy, Austria, Germany, Netherlands, Luxembourg, Japan, Slovakia, Czech Republic, Hungary, Finland and Egypt. They participated in artist in residence programs and workshops in Austria, Netherlands, Slovenia, Italy, Finland, Egypt and Serbia.

Selected exhibitions: 2013 distURBANces, European Month of Photography, Museum of Art History, Luxembourg; 2012 distURBANces, European Month of Photography, MUSA, Vienna (Austria); Tina B – Art and Happiness, Festival of Contemporary Art, Prague (Czech Republic); 2010 Police the Police, Biennial of Young Artists, Buchurest (Romania) ; 2009 Belgrade Non-Places, Salon of the Museum of Contemporary Art, Belgrade;

2008 Hotel Mariakape: a portrait by Katie Jane, Hoorn (Netherlands); Micro Narratives, Museum of Modern Art Saint Etienne (France); 2007 48th October salon, Belgrade, Steirischer Herbst; next code: love, Graz (Austria)

Awards: diSTRUKTURA received 2 awards and 4 grants.

Jelena Bulajić

Jelena Bulajić

 Marie-Thérèse von Hoensbroech, 2013, mixed media on canvas, 270 x 200 cm

Marie Thérèse, 2013, mihed media on linen, 270×200 cm

Born 1990 in Vrbas, Republic of Serbia

EDUCATION

2012 – 2013 MA in Fine Art (Distinction), City & Guilds of London Art School, London, UK

2008 – 2012 BA in Visual Arts, Academy of Arts, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

2011 / 2012 World Learning Global UGRAD Scholar at Minnesota State University, Mankato, USA

2010 / 2011 Exchange student at Faculty of Fine Arts, University of Montenegro, Cetinje, Montenegro

2004 – 2008 Žarko Zrenjanin Gymnasium, Department of Mathematics and Natural Sciences, Vrbas, Serbia

SOLO EXHIBITIONS

2014 Museum Collection of Cultural Centre of Vrbas, Vrbas, Serbia

2013 Old Age, Art Gallery of Cultural Centre of Belgrade, Belgrade, Serbia; Nadežda Petrović Gallery, Čačak, Serbia; Likovni Susret Gallery, Subotica, Serbia

2012 Portraits, Gallery of Association of Visual Artists of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

2011 Mladi dolaze, Platoneum Gallery, Branch of Serbian Academy of Sciences and Arts, Novi Sad, Serbia

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2015 (forthcoming) A Woman’s Hand, The Saatchi Gallery, London, UK

2014 (forthcoming) The Saatchi Gallery & Channel 4’s New Sensations and The Future Can Wait, Victoria House, London, UK

2014 (forthcoming) The Eve Appeal’s Women on Women Art Auction, Christie’s and Paddle8, London, UK

2014 BP Portrait Award 2014 exhibition, National Portrait Gallery, London, UK

2014 the open west 2014, The Wilson Cheltenham Art Gallery & Museum, Cheltenham, UK

2014 Culture Escape: Toward a Better World, Galerie Nest, Geneva, Switzerland

2014 Young Gods (curated by Zavier Ellis), CHARLIE SMITH london, London, UK; The Griffin Gallery, London, UK

2013 MA Degree Show, City & Guilds of London Art School, London, UK

2013 Young 2013, Niš Art Foundation, Art Gallery of Philip Morris Operations, Niš, Serbia

2013 The Little Prince Foundation Finalists Exhibition, Multimedia Centre of Academy of Arts, Novi Sad, Serbia

2012 Perspectives 11, Art klinika, Novi Sad, Serbia; Srem Museum, Sremska Mitrovica, Serbia

2012 Annul Degree Exhibition of the Department of Visual Arts of the Academy of Arts, Gallery of Matica srpska, Novi Sad, Serbia

2012 Differences, SKC Factory, Novi Sad, Serbia

2012 Undergraduate Research Symposium, Centennial Student Union Gallery, Minnesota State University, Mankato, USA

2012 Russian Portrait Competition, School of Fine Arts, Obninsk, Russia

2011 Umêni Pádu: The Art of Fall, Conkling Gallery, Minnesota State University, Mankato, USA

2011 XIV INTERBIFEP (International Biennial Festival of Portrait, Drawings and Graphics), International Gallery of Portrait, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

2011 Palette of Youth, Art Gallery of Cultural Centre of Vrbas, Vrbas, Serbia; Most Gallery, Novi Sad, Serbia

2011 XVIII Exhibition of Drawings, Cultural Centre of Šabac, Šabac, Serbia

2011 KotorArt, Kotor fortress, Kotor, Montenegro

2011 Young, Niš Art Foundation, Art Gallery of Philip Morris Operations, Niš, Serbia; Gallery of Niš Art Foundation, Belgrade, Serbia; Gallery of Matica srpska, Novi Sad, Serbia

2010 Differences, in co-production with INFANT (International Festival of Alternative and New Theatre), SKC Factory, Novi Sad, Serbia; University Library Svetozar Marković, Belgrade, Serbia

2010 VIII Biennial of Portrait, Cultural Centre of Šabac, Šabac, Serbia

2010 XVI Exhibition of Aquarelle, Cultural Centre of Šabac, Šabac, Serbia

2010 Interim Photography Show, Photo, Cinema and Video Association of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

2009 Visual Elements, Pavle Beljanski Memorial Collection, Novi Sad, Serbia

SELECTED ART FAIRS

2014 London Art Fair, with CHARLIE SMITH london, Bussiness Design Center, London, UK

AWARDS

2013 GAM MA Fine Art Prize, City & Guilds of London Art School, London, UK

2013 Niš Art Foundation Award, Niš, Serbia

2012 Perspectives Award for Best Graduates, Art klinika, Novi Sad, Serbia

2012 Elizabeth Greenshields Foundation Grant, Montreal, Canada

2012 Annual Award of the Department of Visual Arts for the best work in the discipline of Painting, Academy of Arts, University of Novi Sad, Serbia

2012 Prize Winner, Russian Portrait Competition, School of Fine Arts, Obninsk, Russia

2012 Prize Winner, Annual Inspiration Show, Minnesota State University, Mankato, USA

2011 Grand Diploma for Drawing, XIV INTERBIFEP (International Biennial Festival of Portrait, Drawings and Graphics), International Gallery of Portrait, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

2011 Undergraduate Research Symposium Grant, Project: Portrait of Old Age, Minnesota State University, Mankato, USA

2010 Prize Winner, VIII Biennial of Portrait, Cultural Center of Šabac, Šabac, Serbia

2009 Milivoj Nikolajević Foundation: drawing-study award, Academy of Arts, University of Novi Sad, Serbia

PUBLIC COLLECTIONS

Philip Morris Operations, Niš, Serbia
Saatchi Collection, London, UK
Serbian Academy of Sciences and Arts, Serbia

Mrđan Bajić

Mrđan Bajić

Working-Class-Goes-to-Paradise,-2013,-40x30x30-cm

Working Class Goes to Paradise, 2013, 40x30x30 cm

Completed the undergraduate and graduate studies at the Sculpture Departmentofthe FacultyofFinearts(FLU) Belgrade. From 1985 till 1990 – assistant professor at the Sculpture Department of the FLU, Belgrade. 1990/1992 Cite Internationale des Arts, Paris; 1992/1993 – Usine ephemere, Asnieres, Paris. 1994/1995 – Pollock-Krasner Foundation Grant, Paris. Since 1997 he works as a professor at the Sculpture Department of the FLU Belgrade.

Selected exhibitions: 2013 Was is Kunst?… Resumnig Fragmented Histories, Künstlerhaus Graz, Graz; Mrdjan Bajić: Sculptotechture, Galerie RX, Paris; 2012 Mrdjan Bajić, Centre culturel de Serbie, Paris; 2010 La mostra e aperta – artisti in dialogo con Harold Szeemann, Fondazione Filiberto Menna, Salerno; 2009 Richard Deacon / Mrdjan Bajić: Kalemgdan Bridge, Gallery ULUS, Belgrade; The Solo Project, Galleria Paola Verrengia, St.Jakobshalle, Basel; 2008 Révélation, Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne Metropole, Saint-Etienne; 2th Thessaloniki Biennale of contemporary art, Thessaloniki; L’autre, Cairo Biennale, Cairo; Micro-narratives, Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne Metropole, Saint-Etienne; Mrdjan Bajić: Reset, La Biennale di Venezia, Padiglione Serbia, Venezia; 2006 Protection of Nature, XII Biennale of Pančevo, Pančevo; 2004 Belgrade art INC, Secession, Wien; 2003 Mrdjan Bajić: Yugomuzej, Kunsthalle Wien project space, Wien; 2002 25. Biennale of Sao Paolo, Sao Paolo; 2001 Mrdjan Bajić: Yugomuzej, CZKD, Beograd; 2000/01. Dossier Serbien, Akademie der Kunste, Berlin; Akademie der Kunste, Vienna; 2000 Aspekte/Positionen, 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna; Ludwig Museum, Budapest; Fundacio Joan Miro, Barcelona; Hansard Gallery/City Gallery Southempton, Southempton; Narodni galerie, Praha.

Awards: 1981 Biennale students drawings, Belgrade; 1983 prize for painting at the Salon in Dubrovnik, Dubrovnik; 1987 III Yugoslav Sculpture Exhibition, Pančevo; 1991 Ivan Tabaković Fund, Serbian Academy of Arts and Sciences, Belgrade; 1992 Prix pour la sculpture, Salon de Montrouge, Paris; 1993 VII Yugoslav Sculpture Exhibition, Pančevo; 2000 Fund Sava Šumanović, Novi Sad; 2001 Fund Ribnikar, Belgrade; 2011Large plaque art University, Belgrade.