Od 24. avgusta do 1. oktobra 2021. godine u  Galeriji na Štrafti  mladI umetnik Aleksandar Stanojević će novosadskoj publici predstaviti projekat “Komunikacija pogledom ” .

Komunikacija pogledom

Rad je baziran na istraživanju ličnosti, unutrašnjem portretu, sa svim emocijama. Bogatim nanosima boja i pigmenata, apstrahovani portret spontano nastaje i formira se iz samog slikarskog procesa. Portreti koje slikam su uglavnom prikazani anfas, spreda, dok redukcijom ili potpunim izostavljanjem detalja na licu, kao i agresivnim pristupom/tretmanom slikanih površina (grebanjem, otiskivanjem, ribanjem, gaženjem) dodatno naglašavam ljudsku teskobu i otuđenost savremenog čoveka.

Slikarski radovi koje realizujem u serijama, prikazani u nizu ili kao grupa radova, mogu se iščitavati i kao uspostavljanje određene tipologije maskiranja i prikrivanja – ono čemu je sklon čovek današnjice. Na taj način, ukazujem na društvene pojave, socijalne odnose kao i prirodu čoveka koji traga za svojom istinom u svetu koji ga okružuje.

Aleksandar Stanojević  (1992. Paraćin)


Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek – slikarstvo, u klasi prof. Bosiljke Zirojević Lečić gde je trenutno na master studijama.  Boravio je u rezidencijalnom projektu Summer Academy of Fine Arts u Salcburgu, Austrija,  2015. godine, kao i u studentskoj razmeni u okviru Erasmus programa na Facultad de Bellas Artes, Alonso Cano, Universidad de Granada, Španija 2017. Iste godine postaje mentor i likovni pedagog Đačke likovne kolonija Paraćin – Grza. Do sada je imao 12 samostalnih izložbi i učestvovao je na mnogim grupnim izložbama. Dobitnik je prve nagrade 44. Palete maldih Likovne galerije Kulturnog centra Vrbas. Član je SULUV-a od 2021. godine. Živi i stvara u Novom Sadu.