Galerija na Štrafti 

Bul. Mihajla Pupina 21

2. mart – 5. april 2022. 

Od 2. marta do 5. aprila 2022. godine u Galeriji na Štrafti (zgrada crvenog krsta Novog Sada na uglu Pionirske ulice u Bulevara Mihajla Pupina) mladi umetnik Nemanja Milenković će novosadskoj publici predstaviti svoj rad iz serije akvarela pod nazivom “Hvala ti, Olga”. Umetnik se u svojim radovima bavi tematikom aktivizma u životinjskom svetu odnosno stavlja akcenat na nedostatak istog. Kroz vizuelno dopadljiv prikaz preispituje i aludira na potpuno suprotno od dopadljivog – odnos ljudi prema životinjama danas.

Program Galerije na Štrafti podržava Grad Novi Sad.

U umetničkoj praksi istraživanja i rad fokusiram na kompleksnost odnosa ljudi i životinja akcentujući različite vrednosne sisteme kolektivnih i pojedinačnih identiteta. Koristeći se vizuelnim medijima – crtežom, slikom, instalacijom i performansom, težim izložbenim celinama koje sa posmatračem pokreću konstruktivan dijalog i koje ga navode na ponovno ispitivanje sopstvenih moralnih i etičkih stavova. Kao dominantan, ističem postupak aktuelizacije selektovanog narativa radi ponovnog ispitivanja sadržaja koji postaje smernica za promišljanje različitih kulturoloških uticaja – savremenih eksploatatorskih industrija, obrazovnih sistema i ličnog porodičnog nasleđa. Interesovanja za participativne prakse i bioetiku pokušavam da implementiram u projekte na kojima trenutno radim, a u kojima analiziram (ne)uspešnost radikalnog aktivizma, svoje lične traume, ali i traume drugih uzrokovane neposrednim odnosom sa životinjama.    (Nemanja Milenković)

Nemanja Milenković (1996. Novi Sad)

Završio osnovne akademske studije (2019) i master akademske studije (2021) na katedri za Slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Dragana Matića. Od 2021. godine zaposlen je kao stručni saradnik na katedri za Slikarstvo na istoj akademiji. Do sada je svoj rad prikazao na 13 samostalnih izložbi, a učestvovao je na preko 30 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više priznanja i nagrada od kojih izdvaja Godišnju nagradu Departmana likovnih umetnosti za najuspešniji umetnički rad iz umetničke discipline SLIKANJE (2019). Učesnik je projekta COMMONS: Zamišljanje institucije budućnosti u okviru Goethe Instituta u Beogradu. Član je SULUV-a (Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine) i Šok zadruge, u okviru koje uređuje likovni program. U svom radu primarno istražuje odnos ljudi i životinja u savremenom društvu, ispitujući prostor kolektivnog identiteta, odnosno identiteta individue.

website: https://nemanjamilenkovic.com/index.html