3. – 9. mart 2020.

Aula novosadskog sajma, ART EXPO 2020, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad.

Kustoskinja: Vesna Latinović

Izložbu čine recentni radovi jednog od najznačajnijih savremenog srpskih umetnika poetskog realizma Gorana Mitrovića u tehnici ulja na platnu kaširano na dasci u duhu starih majstora. Goran značlački i efektno kobinuje tehniku i postupke starih majstora sa temamm i dilemama savremenog doba. Slikarska biografija Gorana Mitrovića je u znaku doslednosti jednom slikarskom principu koji primat daje samom plastičnom jeziku. To je jezik likovnosti koje podjednako respektuje i klasičnu modernu i ideale postmoderne, blizak tradiciji, referiše na savremeno doba..

Ikonografska osnova Goranovih slikarskih prizora su oblici predmeta zaboravljenih i bačenih na otpad, ali u interpretaciji Gorana Mitrovića ove slike imaju karakter svečanog čina, duhovite prizornosti i određenih aluzija na karakter aktuelne društvene stvarnosti. Raskošna mašta i moćna imaginacija daju ovim slikama dva privida – iluziju stvarnosti i stvarnost iluzije. Duhovita kompozijica i plemenita lepota, originalnosti likovnog jezika dovoljan su pokazatelj da je reč o izuzetnoj slikarskoj ličnosti iz domena klasične modernosti. Goranove slike potvrđuju misao da estetika nije više samo nauka o lepom, estetika je logika mašte, dakle glas podsvesti koji likovnom jeziku daje plemenitost i obnovljenu svežinu tradicije. Sa pozicije aktuelne svesti o stanju likovnog jezika uočljivo je da je Goran autor slike koja brani pojam likovnosti, bez obzira na formalno-stilsku osnovu koncepcije likovnog fenomena.

Goran Mitrović (Sremska Mitrovica, 1968.)

Prva likovna iskustva stiče u Likovnom studiju pri Centru za kulturu u Sremskoj Mitrovici, pod rukovodstvom slikara Dragana Martinovića. Godine 199. upisuje Likovnu akademiju u Sarajevu (BIH) u klasi profesora Ratka Lalića, a studije završava na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Dušana Todorovića. Išao je na mnogobrojna studijska putovanja u Mađarsku, Austriju, Nemačku, Francusku, Švajcarsku, Italiju, Grčku, Sloveniju i Hrvatsku. Mitrovićeva dela nalaze se u mnogim uglednim institucijama, galerijama, kao i u privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Živi i radi u Sremskoj Mitrovici.