Kuća legata, Knez Mihailova 46,  Beograd

1 – 14. septembar 2021

otvaranje: 1. septembar, 19 h
reč o umetniku: Sava Stepanov, likovni kritičar

produkcija: Galerija Bel Art, Novi Sad i

razgovor sa umetnikom i vođenje: subota 4. septembar 12 časova

Ekspozicija pod ovim radnim nazivom je odabir iz recentnog slikarskog ciklusa. Izložbe koje predhode kao izvori novog – objedinjenog projekta razvijale su se u periodu od 2013. godine do danas i dalje prema terminu za izložbu pod nazivom subFolderSOUND: High Tension Budapest 2015, Baroque MM15 (order from OCD) Magacin Beograd 2015, Galerija Bel Art Novi Sad 2015, Jazz Baroque MM16 Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića Novi Sad 2016, Galerija Lucida Beograd 2017, Jazz Again Ogranak SANU u Novom Sadu 2018. godine. JAzzBaroque je “fussion” personalnih fascinacija iz domena NEnarativnog umetničkog izraza. Sa takve šematske pozicije formatirane su slike u kojima dominiraju osećanja pretočena u energetske ritmove svetla nasuprot tmini. Ljubomir Vučinić se u svom uspešnom višedecenijskom umetničkom radu pretežno bavio istraživačkim aspektom likovne umetnosti sa filozofskim konotacijama i realizacijom uglavnom u plastičkim medijima i delimično u savremenim elektronskim medijima. Istraživački procesi korelacije slika- muzika su trenutno iskazani kroz klasičan medij slikarstva…


“Formacije svojih slikanih ciklusa i akcionih pristupa, jednako u bojama ili kroz grafike i opšte uzev prostorna vertikalizovanja koja je kao svojstva svoje stvaralačke prizore pokazivao
Ljubomir Vučinić već više od dve decenije pronose i polazište ili pratnju vizuelne oslobođenosti: dijalošku formu muzičke emancipacije bez premca, džez stranu nenametljive, ali furiozne i istrajne svedenosti. Taj za slikara sopstveni tonsko melodijski kosmos, nalikuje na modernistički ’klang-farben’ (bojeno zvučne) osnove koje ne samo da pripadaju osnovama slobode dosezanja našeg iskustva pred dinamikom i metamorfizmima i prirode i društvenih okolnosti kod pionira poput Kandinskog, Mondriana, Klea ili Štajnera već postaju nova stvaralačka kategorija. Osobena za vrstu poniranja koje se uočava na ranijim sliksrkim procesualnim delima ali i u ciklusu JazzAgain”. ( izvod iz teksta Nikole Šuice)

Ljubomir Vučinić  / Novi Sad, 1956 /
Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu završio osnovne i magistarske studije grafike sa temom OTPOR-OTISAK mentor prof. Živko Đak i grafičkom mapom ZBIJENO /temom iz vizuelne kulture kod prof. Koste Bogdanovića. Od 2005. godine bavi se pedagoškim radom na istoj instituciji u zvanju profesora za oblast crtež. Ljubomir Vučinić je zastupljen na selektivnim i kustoskim izložbama koje prezentuju savremenu likovnu scenu Srbije u zemlji i inostranstvu, učesnik je u relevantnim nacionalnim projektima, nagrađivan je nacionalnim nagradama i priznanjima za autentičan doprinos likovnoj umetnosti. Umetnički radovi autora nalaze se u značajnim zbirkama i kolekcijama od javnog značaja u zemlji i inostranstvu.