Dunavski dijalozi 2013

Dunavski dijalozi 2013

Dunvski dijalozi 2013, grupa autora, srpski/engleski, Novi Sad, 2013, 111 str. 23 cm

ISBN 978-86-89277-04-3

cena: 500,00 din

Dunavski dijalozi 2014

Dunavski dijalozi 2014

Dunavski dijalozi 2014, grupa autora, srpski/engleski, Novi Sad, 2014. 147 str. 23. cm

ISBN 978-86-89277-13-5

cena: 500,00 din