Sedmim izdanjem festivala Dunavski dijalozi,koji je galerija „Bel Art” pokrenula 2013. godine i na kojem je do sada učestvovalo preko 400 umetnika, kustosa i teoretičara umetnosti iz podunavskog makroregiona (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Ukrajina, Slovenija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Češka), galerija je nastavila da posvećeno i dosledno gradi delotvornu platformu za međunarodnu umetničku saradnju, razmenu iskustava i promišljanje važnih tema savremenog sveta. Vremenom se pokazalo da Dunavski dijalozi svojim kontinuiranim razvojem stvaraju sve veći ugled u regionu, pozicionirajući Novi Sad, Vojvodinu i Srbiju kao relevantnu tačku međunarodne kulturne i umetničke saradnje. Umetnički dijalozi kao specifikum Festivala koji se tradicionalno realizuje u formi postavki na kojima se u svojevrsni „dijaloški” odnos postavljaju radovi po jednog umetnika iz Srbije i umetnika iz svake od zemalja podunavskog regiona, u izboru umetničkog direktora Save Stepanova, ovoga puta su realizovani u manjim varošicama i gradovima duž Dunava u Srbiji, što je „produžilo” dejstvo i redefinisalo ugled i uticaj Dunavskih dijaloga. Centralnu izložbu ovogodišnjeg izdanja pod naslovom Percepcija savremenosti zajednički su priredile kustoskinje dr Sanja Kojić Mladenov iz Novog Sada i Nikol Lezer (Nicole Loeser) iz Berlina. Nastojeći da prezentuju recentne primere iz tokova današnje umetnosti, dve kustoskinje su se opredelile za prezentovanje primera ostvarenja iz oblasti virtuelne stvarnosti (VR), interaktivnih radova, videa, objekata i prostornih instalacija.. Ekskluzivnosti ovogodišnjih Dunavskih dijaloga je znatno doprinelo gostovanje izložbe Moć tišine: kineska savremena umetnost na putu svile, realizovana u okviru novog festivalskog  programskog segmenta Zemlja gost.

mr. Vesna Latinović, osnivač i direktorka festivala Dunavski dijalozi.

Na Dunavskim dijalozima 2019 realizovano šesnaest izložbi, na kojima je učestvovalo 56 umetnika i 10 kustosa:

UMETNIČKI DIJALOZI NIZ DUNAV: OD APATINA DO KLADOVA / DIALOGUES ALONG THE DANUBE: FROM APATIN TO KLADOVO:

Viminacium, Arheološki park – Pavlo Makov (UA) // Čedomir Vasić (RS), kustos // Sava Stepanov (RS)

Kladovo, Centar za kulturu – Izložba umetničkih zastava na otvorenom prostoru – Makkai Marta, Andrea Ruttka, Szilágyi Andrea, Fekete Nora, Eszter Söptei, Villo Steiner  (HU)  Danica Bićanić, Goran Despotovski, Danica Jevđović, Bosiljka Zirojević Lečić (RS), kustos // Sava Stepanov (RS)

Veliko Gradište, Narodni muzej – Ana Adam (RO) // Lazar Marković (RS),  kustos // Sava Stepanov (RS)

Veliko Gradište, Narodni muzej, prikaz dela umetnika Lazara Markovića
Veliko Gradište, Narodni muzej, prikaz dela umetnice Ane Adam

Novi Beograd, Blok galerija – Kramar (AT) // Branimir Karanović (RS)  kustos // Sava Stepanov (RS) 

Apatin, Galerija Meander – Iglika Christova (BG) // Ivana Tomanović (RS), kustos // Sava Stepanov (RS) 

Novi Sad, Galerija Bel Art – Vladimir Frelih (HR) // Dragan Matić (RS), kustos // Sava Stepanov (RS) 

Sremski Karlovci, Karlovačka gimnazija – Ghenadie Popescu (MD) // Ana Nedeljković & Nikola Majdak Jr. (RS), kustos // Sava Stepanov (RS) 

UMETNIČKI DIJALOZI NIZ DUNAV – REZIME / DIALOGUES ALONG THE DANUBE: RESUME  – Zbirka strane umetnosti, Muzej grada Novog Sada, kustos // Sava Stepanov (RS) 

PERCEPCIJA SAVREMENOSTI – UNIVERZALNO MORE / PERCEPTION OF CONTEMPORANEITY – UNIVERSAL SEA  – Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad – Albena Baeva (BG), Lana Čmajčanin (BA), Roman Kroke (DE),
Jovana Popić (HR/RS/DE), Sanja Latinović (RS), Christa Sommerer and Laurent Mignonneau (AT/FR), Robertina Šebjanič, Aleš Hieng–Zergon and Ida Hiršenfelder (SL), Júlia Végh and Erika Kapronczai (HU), Miloš Trakilović (YU,DE), Mariam Zakarian (DK), kustoskinje // Sanja Kojić Mladenov (RS) i Nikol Loeser (DE)

YOUNG DANUBE STREAM  Novi Sad, Galerija StuArts, – Izložba sudenata Akademije umetnosti u Novom Sadu i studenata Fakulteta likovnih umetnika Cetinje – Csatlós Kitti Asztrid, Jelena Bajić, Anđela Cipar, Aleksandar Danguzov, Tijana Đukić, Milena Herceg, Ivana Jeremić, Anđela Kopanja, Danilo Lalović,  Aleksandra Novaković, Mila Pejić, Kristina Polender, Aleksandar Siker, Jelena Simović, Jovana Semiz, Helena Soldat, Aleksa Stajšić, Boris Stanišić, Ivana Vukanac (RS) & Željka Peštorić, Nikola Zogović (ME)

DUNAV+ – Novi Sad,Galerija Kulturnog centra Novog Sada – Ja je neko drugi – Gordana Kuč (ME)

Novi Sad, Kulturni centar, Likovni salon, fotografija postavke radova umetnice Gordane Kuč

 Novi Sad, Galerija SULUV-a – Don’t think Art!- Zmago Lenárdiča (SI), kustos / curator Arne Brejc (SI)

Novi Sad, Mali likovni salon  – Past Perfect Continuous – Bojan Stojčić, kustos / curator / Pierre Courtin (FR)

GUEST COUNTRYCHINA, Novi Sad, Galerija Likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića –Moć tišine – Kineska umetnost na putu svile / The Power of Silence – Chinese Contemporary art on the Silk Road – Jia Shanguo, Li Jie, Li Shun, Liu Ke, Lio Zhaowu, Qiu Anxiong, Su Xing, TAMEN + (Lai Sheng and Yang Xiagang), Tian Wei, Wang Changming, Wu Shoufeng, Wu Xiaohai, Zeng Xi, Zhang Chun, Zhao Siqing  (CN), kustos / curator // Xiao Huang


Novi Sad, Galerija Likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića –Moć tišine – Kineska umetnost na putu svile / The Power of Silence – Chinese Contemporary art on the Silk Road – prikaz instalacije u prostoru umetnice Zhao Siqing


NOVI SAD + Novi Sad, Galerija Bel Art – Vremena: Prostranstva Jelene Sredanović //Dubine Tatjane Dimitrijević / Times: Spaces by Jelena Sredanović (RS) // Depths by Tatjana Dimitrijević (RS), kustos / curator / Danilo Vuksanović (RS)

Temišvar, Galerija fonda Triade, Quo Vadis Homini // Radoš Antonijević, Goran Despotovski, Radovan Jokić, Nemanja Nikolić, Nataša Teofilović, Dragan Vojvodić (RS), kustos / curator / Sava Stepanov (RS)