RASTISLAV ŠKULEC DOBITNIK NAGRADE “SAVA ŠUMANOVIĆ” ZA LIKOVNU UMETNOST

 Na ovogodišnjem Art-expou na Novosadskom sajmu, devetnaesti put se dodeljuje Nagrada za likovnu umetnost „Sava Šumanović“.Dobitnik ovog uglednog priznanja je Rastislav Škulec iz Novog Sada.

Rastislav Škulec je rođen 1962. godine u Lugu. Diplomirao je na Akadmiji umetnosti u Novom Sadu 1989. godine, na slikarskom odseku u klasi profesora Jovana Rakidžića. Jedan je od osnivača Centra za kreativno angažovanje mladih “Žuta kuća” u kojoj su se krajem osamdesetih okupljali mladi umetnici. Sa Zoranom Pantelićem osniva grupu Apsolutno skulpturalno, koja je delovala od 1990-te do 1993. godine. Formira concept Apsolutno frakcija, 1996.  Član je Udruženja likovnih umetnika Vojvodine od 1989. godine. Bavi se pedagoškim radom. Živi u Begeču.

Rastilsav Škulec je na našoj umetničkoj sceni prisutan punih trideset godina. Njegova stvaralačka avantura je započeta u vremenu kriznih devedesetih godina prošlog veka, u doba ratnog raspada SFRJ. U tom period Škulec formira svoj izraz i stvara skulpture izrazito svedene forme, racionalizma, geometrije, konstruktivizma. Radi se o inovativnom skulptorskom stavu, o ostvarenjima koja su menjala dotadašnji status skulpture  relativiziranjem osnovnog trijadnog odnosa material-masa-prostor, o skulpturi koja se raščlanjavala i približavala statusu instalacije, koja se bavila nekonvencionalnim vajarskim materijalima, koja se rasprostirala u prostor koji je poistovećen sa samom stvarnošću. Škulec je, baš kao i grupa mladih zastupnika koncepta “skulpture devedesetih”, svoje skulpture gradio od različitih materijala, a ideja gradnje i konstrukcije postaju glavne osobenosti njegovog izraza. Upravo te odrednice određuju karakter njegovog umetničkog stava i odnosa prema društvenoj zbilji fatalnih devedesetih kojom su  zavladali principi destrukcije, te procesi raspada i rušenja svih vrednosnih kriterijuma.

 

 

Celokupno delo Rastislava Škuleca je i tokom svog trodecenijskog delovanja večito izražavalo sličan stav. Njegova kritika stvarnosti nikada nije bila prikazivačka, sadržinska, plakatska. Jednostavno, Škulec uspevao da iznedri jasan estetski stav koji je podrazumevao uređen plastički sistem, koji je njegovu skulpturu pretvarao u ogledni model primenjiv na uređenje društvenih odnosa i sistema.

Uz to, čitav opus ovog umetnika je sasvim personalizovan, te je obeležen umetnikovim duboko proživljenim stavovima i postupcima. Sve to Rastislava Škuleca izdvaja kao zasebnu ličnost naše savremene umetnosti.“

 

 

Članovi ovogodišnjeg žirija za dodelu Nagrade „Sava Šumanović“ su dr. Tijana Palkovljević Bugarski, istoričarka umetnosti, upravnica Galerije Matice srpske u Novom Sadu; Vesna Latinović, galeristkinjaa, direktorica Galerije Bel art u Novom Sadu; i  Sava Stepanov (predsednik), likovni kritičar iz Novog Sada.

Dosadašnji dobitnici Nagrade „Sava Šumanović“ su Dragomir Ugren (1999), Mrđan Bajić (2000), Zdravko Mandić (2001), Dušan Otašević (2002), Miodrag B. Protić (2003), Živko Grozdanić (2004), Milan Blanuša (2005), Mileta Podanović (2006), Balint Sombati (2007), Raša Todosijević (2008), Mira Brtka (2009), Vladimir Veličković (2010), Radomir Damnjanović Damnjan (2011),  Zvonimir Santrač (2012), Olga Jevrić i Jerko Denegri (2013) i Slobodan Kojić (2014), Čedomir Vasić (2015) i  Marija Dragojlović (2016).