24. jul – 24. avgust, 2023.

Otvaranje: ponedeljak, 24. jul, 2023. u 19h

Cazarma U, Strada General Eremia Grigorescu (Temišvar) 

Kustos: Sava Stepanov, likovni kritičar

Umetnici: Radoš Antonijević, Mrđan Bajić, Danica Bićanić, Maja Rakočević Cvijanov, Nada Denić, Goran Despotovski, Tatjana Dimitrijević, Miloš Fat, Gabrijel Glid, Anđela Grabež, Milan Jakšić, Zdravko Joksimović, Radomir Knežević, Stevan Kojić, Barbara Laković,  Đorđe Marković, Ivana Milev, Branislav Nikolić, Vesna Perunović, Andreja Petraković, Dragan Rajšić, Petar Sibinović, Mića Stajčić, Aleksandar Stanojević, Rastislav Škulec, Nataša Teofilović

Organizacija: Galerija Bel Art (Novi Sad) i Fondacija Triade (Temišvar)

Partner: Temišvar Evropska prestonica kulture 2023

Tokom druge polovine prethodnog veka skulptura u Srbiji je, baš kao što se to dešavalo u evropskim i svetskim umetničkim destinacijama, svoje čvrsto uporište iznalazila u društvenim okolnostima tog perioda. Tada je, pogotovo u vremenima posle okončanja svetskih ratova, njeno osnovno obeležje predstavljao čvrst i koherentan oblik jer je tadašnja umetnost težila afirmaciji tadašnjih društvenih nastojanja i progresističkih  dostignuća.

Međutim, na samom  kraju dvadesetog veka, tokom fatalnih devedesetih,  dolazi do značajne promene. Geo-političke podele u svetu postaju sve vidljivije a jugoslovensko društvo ulazi u epohalni krizni period kada detrukcijske tendencije nadjačavaju i poništavaju svaki oblik konstruktivnog ponašanja i mišljenja. Čvrsta forma se dezintegriše, fragmentizuje; umesto celovitog oblika pojavljuju se instalacije; dolazi do mešavine različitih materijala u okviru jednog dela a pojačavaju se konceptualna razmatranja koja dematerijalizuju biće (klasične) skulpture i celovitog oblika.

Nakon 2000-te, ununtar same umetnosti se odvija snažni tranzicijski procesi. Uspostavlja se snažna ekspanzija ka novim tehnologijama a novi vizuelni sistemi itekako utiču na novu funkcionalizaciju sveta a samim tim i na konstituciju savremene skulpture i njenog bića. Aktuelna “skulptura-posle skulpture” sve jasnije objavljuje čovekovo osećanje  nesigurnosti, krhkosti i fragilnosti; ona upozorava na izazove neizvesne budućnosti.

Izložba je naslovljena “Bez naziva” jer se u postavci ne favorizuju određeni sadržaji ili umetnički koncepti. Istovremeno, radi se o svesnom izbegavanju naslova jer je čovek današnjice  uvučen u mnoštvo najbizarnijih manipulacija korumpiranih političara, velikih korporativnih sistema i zločesto upotrebljavane medijalizacije. Pojedinac sve manje upravlja svojom sudbinom jer ga nose vetrovi jednog pomahnitalog sveta. U tom svetu umetnost je prostor izuzetnosti, prostor u kojem se raspravljaju egzistencijalna pitanja s namerom da se iznađu putevi i mogućnosti novog vitalizma. (Sava Stepanov, likovni kritičar)

Izložbi BEZ NAZIVA: skulptura posle skulpture održaće se u Temišvaru u okviru programa Temišvar Evropska prestonice kulture 2023 pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije.