Poziv na putovanje (l’Invitation au voyage)

 

Autor radova: Čedomir Vasić
Kustos izložbe: Sava Stepanov
Organizacija: Bel Art galerija
Naslov izložbe: Poziv na putovanje (l’Invitation au voyage)
Mesto održavanja: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
Otvaranje:  9. mart 2017. u 19 časova
Stručno vođenje: 16. mart 2017 u 13 časova
Trajanje izložbe: 9. mart – 2. april 2017.

 

 

Izložba Poziv na putovanje (l’Invitation au voyage) zamišljena je kao skup nekoliko različitih medijskih radova ostvarenih u poslednjih dvadesetak godina i povezanih u jedinstveni niz. Osnovna ideja je kretanje kroz galeriju kao putovanje kroz istorijsko i lično vreme i suočavanje sa uticajem društvenih i civilizacijskih okolnosti na individualni doživljaj sveta i umetnosti.

Izložba ima pet segmenta:

  1. Nema predstave, 2017 (lentikularna slika)
  2. Sezonska rasprodaja, 2002 (zvučna ambijentalna postavka)
  3. Mirno veče 11. septembra u Bačkoj, 2010 (lentikularna slika)
  4. Put u Oz, 1998 (video projekcija)
  5. San, 2013 (ambijentalna postavka: neon, digitalni printovi, lentikularna slika)

Naziv izložbe „Poziv na putovanje“ apeluje na aktivan odnos posetilaca prema postavci u izložbenom prostoru Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Sam naziv, već korišćen u brojnim delima, podseća i na ranija istoimena ostvarenja u drugim umetničkim granama od Šuberta i Bodlera do Satija i Duška Radovića.

Lentikularna slika Nema predstave je rad pravljen za ovu izložbu a odnosi se se na sliku Anastasa Bocarića „Velika narodna skupština 25. novembra 1918. u Novom Sadu“ koja se nalazi u istom prostoru. Sezonska rasprodaja je prožimanje savremnog zvuka sa umetničke aukcije sa davnom licitacijom zemljišnih poseda posle ukidanja Vojne granice 1872. godine. Lentikularna slika Mirno veče 11. septembra u Bačkoj iz kolekcije MSUV je omaž čuvenoj slici „Bitka kod Sente“ Ferenca Ajzenhuta i mogućim značenjima proisteklim iz činjenice da se odigrala 11. septembra (1697). Put u Oz je video rad nastao na istoimenoj izložbi održanoj u Pančevu 1997. i bavi se slikom „Seoba Srba“ Paje Jovanovića. Ambijentalna postavka San nastala je kao doživljaj teme Konstantinovog sna, jednog od ključnih događaja u duhovnom preobražaju evropske civilizacije.

Čedomir Vasić rođen je u Beogradu 1948. godine. Diplomirao je 1971. i magistrirao 1973. godine na slikarskom odseku Akademije za likovne umetnosti u Beogradu kod prof. Đorđa Bošana.

Kao stipendista Fulbrajtovog programa proveo 1975/76  školsku godinu na usavršavanju na Kalifornijskom univerzitetu u Santa Barbari i Los Anđelesu (UCSB & UCLA) gde studira video kod prof. Micurua Kataoke (Mitsuru Kataoka) i kompjutersku umetnost kod prof. Džona Vitnija (John Whitney).

Izlaže od 1969.godine, na mnogim izložbama u zemlji i inostranstvu. Od 1976. bavi se videom kao izražajnim sredstvom (trake, instalacije, ambijenti). Pokrenuo slikanje murala u Beogradu 1983. i ostvario jedan broj dela na javnim mestima. Objavljuje stručne i teorijske radove iz oblasti vizuelnih umetnosti od 1973.godine.

Profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu od 1975 do 2013, gde je predavao Slikanje i Crtanje. Od 1984. do 2014. godine profesor na Fakultetu dramskih umetnosti na predmetima Likovna kultura, Likovni žanrovi i Vizuelni mediji. Sa Vladanom Radovanovićem osnovao Interdisciplinarne umetničke studije pri Univerzitetu umetnosti 2001. godine i profesor na grupi za višemedijsku umetnost.

Rektor Univerziteta umetnosti od 2004. do 2009. godine.

Član ULUS-a od 1972. godine.