Otkrivanje spomenika Savi Vladislaviču Raguzinskom, Sremski Karlovci, Gacko (RS)

U Sremskim Karlovcima otkriven spomenik Savi Vladislaviću Raguzinskom, rad vajara Đorđa Lazića Ćapše… Grof Sava Vladislavić – Raguzinski (1668 — 1738), iz ugledne hercegovačke porodice, bio je diplomata na dvoru ruskog cara Petra Velikog i Katarine I. Zadobio je carevo poverenje i odigrao veliku ulogu u oslobođenju srpskog naroda na Balkanu. Grofu Savi Vladislaviću uspelo je da za nepunih tridesetak godina 18. veka bude umešan u sve važne događaje ruskog carstva. Bio je jedan od najuglednijih i najbogatijih ljudi u to vreme u Rusiji. Grof Vladislavić bio je osnivač ruske obaveštajne službe, i glavni ruski pregovarač u uspostavljanju granica Rusije i Kine koje važe i dan danas. Biografija: Sava je rođen 1668. na vlastelinskom imanju Vladislavića u Jaseniku, blizu Gacka u Hercegovini. Kada su Turci Čengići napali vlastelinski posed, Sava je sa ocem prešao u Dubrovnik, a njegov rođeni brat Duka ostaje u Trebinju. Iz tog dela porodične loze nastaju Dučići, čiji je potomak književnik Jovan Dučić. U dubrovačkim katoličkim jezuitskim školama, Vladislavić je stekao visoko obrazovanje, koje je upotpunio znanjem iz ekonomije u Španiji i Francuskoj. Odlazi zatim u Carigrad, širi trgovačke veze i upoznaje se sa ruskim poslanikom na Visokoj porti Jemaljenom Ukrajincevom. Jerusalimski patrijarh Dositej, stub Ruske pravoslavne crkve na Bliskom istoku, preporučio je Ukrajincevu Vladislavića za tajnog pomoćnika. Bio je zadivljen sposobnošću srpskog trgovca koji je uspeo da pribavi tekst ugovora Porte sa Francuskom, Venecijom, Engleskom i Austrijom. Ti ugovori su doprineli sklapanju i rusko-turskog mira, a Vladislaviću bio je otvoren put do dvora cara Petra Velikog. Grof Sava Vladislavić zaključio je vojni savez sa knezom Moldavije u Jašiju, mir sa sultanom na Prutu, konkordat sa Papom u Rimu i pakt o definitivnom, i danas važećem, razgraničenju sa Kinom u Pekingu. Grof Sava Vladislavić bio je osnivač ruske obaveštajne službe, za crnomorski obaveštajni rad dobijao je apanažu od 325 rubalja godišnje. Petar Veliki poklonio mu je dvorac u Moskvi, na reci Pokrivna, i pravo slobodne trgovine na deset godina. Povelja je, nedugo zatim, produžena na neograničeno vreme. Poslednjih godina života, slomljen smrću svoje tri kćeri, Vladislavić je u Sibiru dobio pravo da osnuje grad Troicosavsk (danas Kiahta). Tamo je podigao hram, nazvavši ga crkva Svetog Save srpskog Nemanjića. Umro je 1738. u Sankt Peterburgu.Na Savin nagovor, car Petar Veliki, početkom 18. veka, poslao je u Sremske Karlovce prvu gramatiku i bukvar, koji je u budući centar srpske duhovnosti doneo učitelj Suvorov. To je označilo nastanak prve srpske škole u Sremskim Karlovcima.