Dragan Stojkov: Slikar ravnoteže

Dragan Stojkov: Slikar ravnoteže

Dragan Stojkov: Slikar Ravnoteže, autori: Miodrag Jovanović, Sava Stepanov, srpski, Novi Sad, 2013. 298 str. 33 cm  ISBN 978-86-89277-02-9 cena: 2.000,00 din
Istorija čokolade // History of Chocolate

Istorija čokolade // History of Chocolate

Istorija čokolade / History of Chocolate, autori: Goran Jureša, Jovan Despotović, srpski/engleski, Novi Sad, 2013, 155 str. 24 cm Suizdavač: Galerija Zvono ISBN 978-86-89227-01-2 cena: 990,00 din
Venecijanske refleksije

Venecijanske refleksije

Venecijanske refleksije: Umetnici iz Vojvodine na izložbama Bijenala u Veneciji, autor: Sava Stepanov, srpski, Novi Sad, 2013. 201 str. 22 cm Suizdavač: Zavod za kulturu Vojvodine ISBN 978-86-89277-08-1 cena: 600,00 din
Misterija praznog prostora

Misterija praznog prostora

Misterija praznog prostora, autor: Pavle Jovanović, bibliofilsko izdanje, srpski, Novi Sad, 2015. 259 str. 25 cm ISBN 978-86-89277-14-2 cena: 6.500,00 din
Kristalizacija slike

Kristalizacija slike

Kristalizacija slike, autor: Pavle Jovanović, bibilofilsko izdanje, Novi Sad, 2015. 191 str. 25 cm ISBN 978-86-89277-15-9 cena: 6.000,00 din