Dragan Stojkov: Slikar ravnoteže

Dragan Stojkov: Slikar ravnoteže

Dragan Stojkov: Slikar Ravnoteže, autori: Miodrag Jovanović, Sava Stepanov, srpski, Novi Sad, 2013. 298 str. 33 cm 

ISBN 978-86-89277-02-9

cena: 3.000,00 din

Istorija čokolade // History of Chocolate

Istorija čokolade // History of Chocolate

Istorija čokolade / History of Chocolate, autori: Goran Jureša, Jovan Despotović, srpski/engleski, Novi Sad, 2013, 155 str. 24 cm

Suizdavač: Galerija Zvono

ISBN 978-86-89227-01-2

cena: 990,00 din

Venecijanske refleksije

Venecijanske refleksije

Venecijanske refleksije: Umetnici iz Vojvodine na izložbama Bijenala u Veneciji, autor: Sava Stepanov, srpski, Novi Sad, 2013. 201 str. 22 cm

Suizdavač: Zavod za kulturu Vojvodine

ISBN 978-86-89277-08-1

cena: 600,00 din

Misterija praznog prostora

Misterija praznog prostora

Misterija praznog prostora, autor: Pavle Jovanović, bibliofilsko izdanje, srpski, Novi Sad, 2015. 259 str. 25 cm

ISBN 978-86-89277-14-2

cena: 6.500,00 din

Kristalizacija slike

Kristalizacija slike

Kristalizacija slike, autor: Pavle Jovanović, bibilofilsko izdanje, Novi Sad, 2015. 191 str. 25 cm

ISBN 978-86-89277-15-9

cena: 6.000,00 din