Umetnost u okruženju globalne nesigurnosti: umetnost/kritika/politika // Artist and global insecurity: art/criticism/politics

Umetnost u okruženju globalne nesigurnosti: umetnost/kritika/politika //Artist and global insecurity: art/criticism/politics, grupa autora, srpski/engleski, Novi Sad, 2016. 83 str. 24 cm

Suizdavač: Zavod za kulturu Vojvodine

ISBN 978-86-89277-22-7

cena: 300,00 din

Skills

Posted on

May 27, 2019