DIJALOZI
Artmarket Budapest  10 – 14 oktobar Milenaris centar, Budimpešta
 

Dijalog o poetskom i racionalnom
Ljubomir Vučinić (Serbia) – Janoš Kalmar  (Mađarska)

Dijalog o vitalnosti materije
Zvonimir Santrač (Serbia) – Dan Palade (Romania)

Dijalog o tezi apstraktno je konkretno
Andrea Ivanović Jakšić (Serbia) – Fritz Ruprechter (Austria)

Dijalog o ljudima i naravima
Milan Blanuša (Serbia) – Adil Rastoder (Montenegro)

Dijalog o realnom i virtuelnom
Nataša Teofilović (Serbia) – Eva Petrič (Slovenia/Austria)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Art Market Budapest, jedan od vodećih međunarodnih umetničkih sajmova u Centralnoj i Istočnoj Evropi, predstavlja jedinstvenu umetničku platformu koja promišljeno kombinuje umetničke sadržaje koji dolaze iz već etabliranih zapadnih zemalja, kao i one iz regiona u Evropi i izvan nje koji se tek pozicioniraju na svetskoj umetničkoj sceni. U fokusu su galerije i umetnici koji nude nove, inspirativne i progresivne umetničke sadržaje. Izlagači iz više od 40 zemalja sa 5 kontinenata i preko 30 hiljada međunarodnih posetilaca godišnje, jasan su pokazatelj da u svetu umetnosti postoji  veliko interesovanje za ovom umetničkom platformom, koja donosi svežinu na evropsku i svetsku umetničku scenu.

Jedina galerija iz Srbije na izložbi Artmarket 2018 u Budimpešti, Galerija Bel Art je postavila internacionalnu izložbu Dijalozi. Postavka izložbe je ustanovljena na već poznatom konceptu Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi, koji Bel Art tradicionalno organizuje u Novom Sadu od 2013. godine. Postavka je zamišljena kao niz malih dijaloških rasprava na određene teme i probleme savremene umetnosti koje se vode između petoro vojvođanskih umetnika sa umetnicima iz Mađarske, Austrije, Slovenije, Rumunije i Crne Gore.  Svojim figuracijskim skulpturama Milan Blanuša (RS) i Adin Rastoder (MN) vode Dijalog o ljudima i naravima; Ljubomir Vučinić i Janoš Kalmar (HU) – Dijalog o poetskom i racionalnom;  Zvonimir Santrač i Dan Palade (RO) – Dijalog o vitalnosti materije; Andrea Ivanović Jakšić i Fritz Ruprechter (AT) – Dijalog o tezi apstraktno je konkretno, a Nataša Teofilović (RS) i Eva Petrič (SI) – Dijalog o realnom i virtuelnom.  Zapravo, svaki od ovih autora se predstavlja ostvarenjima nastalim „iz kontinuiteta“, delima koja su jasno personalizovana, radovima u kojima su vidljivi autentično sprovedeni slikarski, vajarski i multimedijalni koncepti i principi.

Namera izložbe je da na jedan prezentaciono neuobičajen način, kroz niz dijaloških usaglašavanja ili konfrontiranja, filozofira svet i vreme u kome živimo. Galvna osobenost tih rasprava je da su iskazane zasebnim jezikom „čiste“ umetnosti; da odnos prema problematici svakodnevlja nije narativno-anegdotski nego je autentično vizuelno-plastički struktuiran – u svakom eksponatu ove izložbene postavke.

„U ovim postavkama, iskustvo stečeno na internacionalnim skupovima dosadašnjih novosadskih Dunavskih dijaloga je rezultiralo visokim dometima. Istovremeno, taj dijaloški izložbeni koncept, konstantno iznedrava veoma zanimljiva zapažanja koja su plod efektnog i delotvornog korespondiranja bliskih koncepata. Na izložbi „duplirana“ promišljanja deluju veoma kompleksno. Umetničke poruke su slojevitije, upareni opusi se međusobno upotpunjuju – bilo da se radi o konvergenciji ili o dihotomiji. A nisu li to dva uporedna toka savremenog sveta.“ Sava Stepanov