“Sava Šumanović” Nagrada za likovnu umetnost

Nagrada za likovnu umetnost ,,Sava Šumanović ustanovljena je 1999. godine od strane Art expo-a Novosadskog sajma, Galerije ,,Bel Art i Centra za vizuelnu kulturu ,,Zlatno oko iz Novog Sada. Nastala sa ciljem da afirmiše i ukaže na značaj dela Save Šumanovića. Nagradaistovremeno teži da podsticajno i delotvorno doprinese dinamičnom razvoju umetničkih ideja na srpskoj umetničkoj sceni. Dodeljuje za likovnu i vizuelnu umetnost, a to podrazumeva sagledavanje i ,,ocenjivanje” širkog dijapazona najrazličitijih umetničkih i teorijskih opusa. Žiri za dodelu nagrade ,,Sava Šumanović” nastoji da ukaže na umetnike (i istraživače i teoretičare iz oblasti nauke o umetnosti) sa već ostvarenim ugledom i autoritetom, ali i sposobnošću da se, u trenutku nagrađivanja, adekvatno dokažu validnim, pravovremenim, angažovanim i autentičnim umetničkim reakcijama na impulse stvarnosti.

Sava Šumanović (Vinkovci, 1896. – Sremska Mitrovica, 1942) bio je čovek istančanog sluha za vibracije svoga vremena. Njegovo delo ispunjeno je univerzalnim značenjima, dok njegova životna i umetnička sudbina imaju paradigmatsku snagu, jer je uprkos kreativnim umetničkim dometima i humanističkoj poruci, nastradao kao nedužna žrtva rata 1942. godine. Sava Šumanović je jedan od najznačajnijih srpskih umetnika prve polovine XX veka, koji je srpsko slikarstvo uveo je u savremene tokove evropske umetnosti.

Dosadašnji dobitnici nagrade „Sava Šumanović”:

1999. Dragomir Ugren

2000. Zdravko Mandić

2001. Mrđan Bajić

2002. Dušan Otašević

2003. Miodrag B. Protić

2004. Živko Grozdanić

2005. Milan Blanuša

2006. Mileta Prodanović

2007. Balint Sombati

2008. Raša Todosijević

2009. Mira Brtka

2010. Vladimir Veličković

2011. Radomir Damnjanović Damnjan

2012. Zvonimir Santrač

2013. Olga Jevrić, dr Jerko Denegri

2014. Slobodan Kojić

2015. Čedomir Vasić

2016. Marija Dragojlović

2017. Rastislav Škulec

2018. Igor Antić

2019. Slavoljub Caja Radojčić

2020. Milenko Prvački