Od 16. novembra do 17. decembra 2021. godine u  Galeriji na Štrafti  mlada umetnica Anja Tončič novosadskoj publici predstavlja projekat “Tachyon II (ili o virtuelnosti praznine)” .

Umetnost Anje Tončić bavi se tehnološkom preciznošću, ali i neizvesnostima i greškama – područjima relevantnim za proučavanje osnovnih svojstava, struktura i kretanja materije u naučnim oblastima, kao i svih oblika umetničkog izražavanja. Njeno trenutno seciranje likovnih raspona se zasniva na crtačkoj vizualizaciji podataka čiji je cilj prevođenje svojstava snopa čestica – sa fokusom na njegove nepreciznosti i kolebanja – provocirajući fleksibilnost praznog platna i belog papira, u kombinaciji sa monohromnim gradacijama čiji je prioritet prikaz dinamičkih potencijala volumena, ritma i oscilacija, bez deskripcije ili nametnutog narativa. Max Wertheimerov fenomen phi (φ) i mnoge njegove varijacije su korišćene u Anjinim kompozicijama stvaranjem naizgled stabilnih oblika, dok se u isto vreme jedno od pojavnih prikaza pojavljuje ubrzo nakon što se drugo razložilo – menjajući dimenzije, ali ostajući na istoj površini. Fazni diskontinuiteti pružaju veliku agilnost u modelovanju iluminatornih snopova, što Anja koristi u cilju konceptualnog izazivanja inertne pozicije klasičnog shvaćenog crteža i slikarstva, koji se na formalno-stilskom planu generišu kroz prikaz formi koje su flukturne i ubrzavajuće, iako omeđene okvirom prividno statičnih medija.

Kroz svoje radove težim da naučnu sferu egzaktnog tretiram kao polje fenomena i predmet generalnog iskustva, a ne teorije i statistike. Likovnu vizuelizaciju podataka predstavljam u cilju prevođenja svojstava snopa čestica, izazivajući fleksibilnost prividno inertnih klasičnih medija, kakvima je tradicionalno shvaćeno slikarstvo i crtež.Moji radovi se bave tehnološkom preciznošću, ali i nužnošću za neizvesnostima i greškama, u kombinaciji sa monohromnim gradacijama čiji je prioritet prikaz dinamičkih potencijala volumena, ritma i oscilacija, bez deskripcije ili nametnutog narativa, ali sa stalnom generativnošću. Gradeći raspored linija i nijansi, podstičem celinu da se transformiše sledeći tok kontrasta, tranzicija i intervala koji cirkulišu u odnosu između elemenata i gestova. U svom trenutnom istraživanju dobrovoljno se graničim sa područjem mogućeg stvarnog kretanja, međutim, u meri u kojoj vizuelna virtuelnost može izazvati u oku recipijenta određen nadražaj, poznat kao nistagmus, gde se destabilizacija proteže na celo polje vida, izazivajući faktore percepcije da sami individualno intervenišu kreirajući pomeraj prikazanog na slici odsustvom udela digitalnih ili inetermedijskih intervencija.(Anja Tončić)

Anja Tončić (1996, Beograd)


Diplomirala je na osnovnim akademskim studijama 2018. god., kao i na Master studijama 2019. god. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku slikarstvo pod mentorstvom profesora Milete Prodanovića.
Proglašena je za najuspešnijeg studenta generacije na Fakultetu likovnih umetnosti 2019. godine.
Od 2013. godine učesnik je na preko 80 grupnih i 11 samostalnih izlagačkih projekata u zemlji i inostranstvu.
Dobitnik je 12 nagrada, od kojih se izdvajaju otkupna nagrada Galerije Fabriano u Italiji i Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti za slikarstvo “Rista i Beta Vukanović – slikari”.
Od 2019. do 2020. god. bila je predstavnik Saveta Rektorata Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Od 2018. godine aktivno sarađuje sa galerijom X Vitamin u Beogradu.
Od 2020. godine je u statusu samostalnog umetnika.
Praksa Anje Tončić obuhvata niz medija, uključujući crtanje, slikarstvo, grafičke tehnike, objekte, fotografiju, animaciju, mozaik, kao i generativnu fiziku u likovnim odnosima.
Živi i radi u Beogradu.