U Galeriji Štab u Beogradu od 24. aprila do 14. maja u okviru programa Galerija Bel Art u gostima priređena je izložba Refleksije na kojoj su predstaviljene tri novosadske umetnice Mirjana Blagojev, Ana Vrtačnik i Bosiljka Zirojević Lečić, a kustoskinja je bila Slavica Žarković. Pojam refleksije kao odraz određenih pojava, prizora i razmišljanja zajednička je nit koja povezuje radove ove tri umetnice fokusirajući se na upotrebu različitih materijala, na umetnički proces i eksperiment, poigravajući se sa osećajem čvrstine, osetljivosti i kompozitnosti. Svi predstavljeni radovi, iako različiti, dele sličan pristup umetnosti, istražuju odabrane materijale i preispituju tradiciju unutar slike i skulpture.

– Koristeći vunu koja je prirodni materijal Ana Vrtačnik na svojim radovima formira organske forme, koje svoje polazište imaju u prirodi, ali ne predstavljaju konkretni pojavni svet. Ova transformacija prirode u umetničko delo prisutna je i u delu Bosiljke Zirojević Lečić koju postiže uz upotrebu tekstila i terakote stvarajući plošni, estetski organizovan geometrijski prostor koji se odavno odvojio i udaljio od konkretnih predela, kreirajući jedan nov, umetnički život unutar slike. Mirjana Blagojev kroz svoje radove dodaje još jedno značenje pojma refleksije konkretizovano u fizičkom smislu a koje postiže kombinovanjem reflektujućih materijala kao što su staklo i prohrom sa terakotom stvarajući skulpture geometrijskih oblika – navodi kustoskinja Slavica Žarković.

Po rečima Ane Vrtačnik ova izložba govori o novootkrivenoj slobodi kojom se kretala između različitih medija, o neočekivanim i simboličkim tekstilnim primenama, o taktilnosti, privlačnosti i averziji, ali i kreiranju umetnosti koja provocira svojom mekoćom i vitalnošću.

Bosiljka Zirojević Lečić navodi da se osnovna premisa njenog slikarskog slikarskog izražavanja, već duži vremenski period, odnosi na potrebu za stalnim eksperimentisanjem sa samim konstruktom slike – materijalom od koga je slika “sačinjena”. U već uspostavljenom sistemu geometrijskih, redukovanih formi koje čine njen slikarski izraz, površina slike – njena pikturalna vrednost, afirmiše se kao još jedno polje delovanja i mogućnosti za izražavanje. 

Predstavljene skulpture Mirjane Blagojev su deo istraživanja sprovedenog u okviru doktorskog umetničkog projekta i baziraju se na dva osnovna problema: odnos dela i njegovog okruženja i odnos unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora dela. Po rečima autorke u ovim skulpturama se bavi istraživanjem fenomena refleksije, koristeći staklo i ogledalo kao osnovni materijal, a svetlo kao jedan od ključnih elemenata koji gradi delo. U skulpturama u formi kocke istražuje problem perspektive u trodimenzionalnim objektima, a u keramičkim kuglama/ogledalima, preispituje odnos dela i njegovog okruženja. 

Ana Vrtačnik (1991) je  diplomirala i doktorirala slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Samostalne izložbe je realizovala u galeriji Platoneum ogranka SANU u Novom Sadu i u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Od 2010. aktivno je učesvovala na više od pedeset izložbi u zemlji i inostranstvu. Članica je SULUV-a. Do sada je osvojila nekoliko nagrada iz oblasti umetnosti.

Bosiljka Zirojević Lečić (1971) je diplomirala i doktorirala slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je sada redovna profesorka za užu oblast slikarstvo. Članica je udruženja SULUV-a i ULUS-a od 1995. U okviru umetničke grupe Multiflex sarađuje sa drugim umetnicima u realizaciji multimedijalnih umetničkih projekata. Od 1992. je izlagala na preko 120 kolektivnih izložbi, u zemlji i inostranstvu i 20 samostalnih. Dobitnica je više nagrada za umetnički rad. Bavi se istraživanjem odnosa slikarstva i drugih likovnih medija, njihovim paralelama i preklapanjima. Mirjana Blagojev (1974) je diplomirala i magistrirala vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde pohađa doktorske studije i zaposlena je na predmetu vajarstvo u zvanju docenta. Završila je master studije na Ecole Supèrieure des Arts Décoratifs u Strazburu, Francuska, na smeru Objekat-staklo 2005. Članica je SULUV-a i ESGAA (European Studio Glass Art Association). Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je više nagrada.