Otvaranje: 23. juna u 18 časova
Lokacija: Subin plato, Limanski park, Novi Sad
Kustosi: KURS (Miloš Miletić i Mirjana Radovanović)
Organizatori: Galerija „Bel Art“, KURS
Podrška: Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”

Izložba „Zamišljene granice” biće postavljena od 23. juna do 28. avgusta na Subinom platou u Limanskom parku (Novi Sad) u javnom prostoru na četrdesetdevet jarbola. Kustoski tim Miloš Miletić i Mirjana Radovanović iz KURS-a, su okupili umetnice, umetnike, aktivistkinje, aktiviste i kolektive da zajedno daju komentar i osvrnu se na pojam „Tvrđava mira”, jedan od tematskih okvira projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022”, čiji je i ova izložba deo.

Naš koncept smo kreirali uz kritički osvrt na zadati tematski okvir, pri čemu smo se vodili ličnim iskustvom i pozicijom. Tu mislimo na odrastanje, život i rad u Srbiji (na periferiji kapitalističkog sistema, kao i na iskustvo koje smo dobili kroz različite internacionalne projekte, saradnje i gostovanja u zemljama Evrope i, mnogo važnije, van nje. U uvodnom opisu koji se nalazi u Programskoj knjizi Evropske prestonice kulture afirmativno se govori o pojmu „tvrđava mira”, pri čemu se Evropska unija uzima kao simbol te zamišljene tvrđave.

Polazimo od premise da pojam „tvrđava” podrazumeva potrebu da se nešto zaštiti od neke opasnosti i da je u tom slučaju „mir” samo prividno stanje permanentnog sukoba. Želimo da otvorimo prostor za dijalog i pokušamo da sagledamo ko i šta predstavlja opasnost po evropsku kulturu i „tvrđavu”. Radovi uključeni u izložbu „Zamišljene granice” nisu uvek direktni odgovor na temu – bilo bi to možda suviše lako ili banalno – oni daju jednu širu sliku i ukazuju na višeslojnost savremenih društvenih odnosa.

Pojam „Tvrđava mira” za nas otvara mnoga pitanja o evropskom nasleđu i odnosu spram drugih naroda i kultura: gde počinje ta tvrđava i ko je njen tvorac, ko ili šta je pretnja za mir koji ta tvrđava štiti, te ko, kako i kada ima dozvolu da uđe u tvrđavu, i da li je slobodan kada unutra kroči. Podeljena u tri celine, izložba ukazuje na fenomene društva u kome živimo, a koji su deo nasleđa Evrope,kao što su: evrocentričnost, nasleđa kolonijalizma, neokolonijalizam, eksploatacija, migracije, Frontex. Takođe, pojedine intervencije prikazuju ideje za budućnost koje nude mogućnosti za prevazilaženje ovih koncepata i njihovih manjkavosti.

Učesnici

Alaa Abu Asad i Ulufer Çelik (Palestina i Turska, Holandija)
Selma Asotić (Bosna i Hercegovina, SAD)
SABA – Silvia Amancei / Bogdan Armanu (Rumunija)
Nika Autor (Slovenija)
bak.ma digital media archive of social movements (Özge Çelikaslan, Bilge Emir) (Turska)
Leslie Fernandez Barrera (Čile)
Fokus grupa (Hrvatska)
Jelena Grujičić (Srbija)
Vladan Jeremić i Rena Redle (Srbija)
Filip Jovanovski i Ivana Vaseva(Severna Makedonija)
Ena Jurov (Hrvatska)
Adela Jušić (Bosna i Hercegovina)
Yazan Khalili (Palestina)
Uroš Krčadinac (Srbija)
Hythm L-Wrdny (Egipat)
Bojan Mrđenović (Hrvatska)
Paula Baeza Pailamilla, kustos Ignacio Szmulewicz (Čile)
Pravo na vodu (Srbija)
Nataša Prljević & Joshua Nierodzinski (Srbija, SAD)
Baris Seyitvan (Turska)
Daniel Toca (Meksiko)
Jaśmina Wójcik (Poljska)
Ala Younis (Jordan)