Panel diskusija: Svet i umetnost u tranziciji

 

 

U toku trajanja izložbe Nepodnošljiva lakoća tranzicije  u Srpskom kulturnom centru u Parizu, 6.aprila je održana  panel diskusija sa temom Svet i umetnost u tranziciji, na kojoj su učestvovali Anouk Lederle, menadžerka u kulturi (Francuska) i Igor Antić, umetnik (Srbija/Francuska). Osim razmatranja jedne osobene izložbene tematike, kroz ovu interaktivnu prezentaciju ostvareno i upoznavanje publike sa aktuelnim tendencijama u srpskoj umetnosti.

 

 

U prvom delu razmatrana je tema tranzicije Igor Antić se osvrnuo na političku, ekonomsku, ekološku, digitalnu, etičku i političku tranziciju, dok je Anouk Lederle govorila o  pojmu tranzicije u perspektivi  međunarodnih odnosa i kulturne diplomatije.

U drugom delu panel diskusije  učesnici su naveli konkretne primere savremene umetnosti  zemalja u post socijalističkoj tranziciji, osobene umetničke pojave i aktuelne tendencije  u Srbiji (Igor Antić) i Rumuniji (Anouk Lederle).