Galerija Bel Art je objavila monografiju Slikarstvo Mire Brtke- rimski period čiji je urednica Vesna Latinović, a autori Sava Stepanov, likovni kritičar, dr Jerko Denegri, istoričar umetnosti i dr Miško Šuvaković, teoretičar umetnosti. Ovo izdanje koje rasvetljava značaj Rima i italijanske kulturne scene u celokupnom interkulturalnom stvaralaštvu Mire Brtke (Novi Banovci, 1930 – Beograd, 1914) promovisano je 14. marta u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu i 20. maja u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Knjiga je priređena povodom 90. godišnjice rođenja ove značajne umetnice u saradnji sa Fondacijom Mira Brtka iz Beograda.

Monografija Slikarstvo Mire Brtke- rimski period predstavlja doprinos rasvetljavanja činjenica o umetnici čije je učešće u tokovima jugoslovenske, srpske, vojvođanske i italijanske umetnosti tokom prelomnih šezdesetih godina 20. veka bilo veoma zanimljivo i specifično. Trojica autora, vrsnih poznavalaca opusa Mire Brtke nastojali su da sagledaju mesto i ulogu Mire Brtke u tokovima italijanske i naše umetnosti. Ješa Denegri precizno definiše kontekst u kojem se javlja Mira Brtka i ukazuje na osnovne karakteristike njenog izraza. Sava Stepanov prati hronološki razvoj njenog slikarstva i umetničkih ideja otkrivajući detalje njene umetničke ličnosti, dok Miško Šuvaković analizira glavne okosnice njene umetnosti iz rimskog perioda i završnog perioda njene umetnosti.